gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • BPSO
 • Informació general del projecte BPSO

  PROGRAMA DE CENTRES COMPROMESOS AMB L’EXCEL•LÈNCIA EN CURES® (BPSO®)

  L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), juntament amb l’Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM) i la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (FIF-UdL), vam ser escollits el gener de 2015 com a candidats a Centres Compromesos amb l’Excel•lència en Cures (CCEC), també anomenats BPSO-Espanya, dins del programa internacional Best Practice Spotlight Organization (BPSO®), liderat per la Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), i en el qual hi participen centres de Canadà, Austràlia, Xile, Colòmbia, Estats Units, Itàlia i Xina, entre d’altres.

  L’objectiu del programa BPSO® és fomentar, facilitar i recolzar la implantació, avaluació i manteniment, en qualsevol entorn de la pràctica infermera, de bones pràctiques en cures, basades en les Guies de Bones Pràctiques (GBP) de la RNAO. Amb això es pretén crear una xarxa internacional de Centres Compromesos amb l’Excel•lència en Cures que fidelitzi l’ús de pràctiques basades en els millors resultats de la recerca en cures.

  BPSO-Espanya

  El programa d’Implantació de Bones Pràctiques en Cures sorgeix a Espanya fruit de l’acord entre tres institucions compromeses amb la Pràctica Basada en l’Evidència: la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii), la missió de la qual és desenvolupar una estratègia per a fomentar i coordinar la investigació translacional i multidisciplinària en cures, potenciant la seva integració en la pràctica clínica diària; el Centre Col•laborador Espanyol de l’Institut Joanna Briggs (CCEIJB) per a les Cures de Salut Basades en l’Evidència, l’objectiu del qual és facilitar que la presa de decisions relatives a la salut de la població es realitzi aplicant la metodologia de les cures de salut basades en l’evidència; i l’Associació professional d’Infermeres d’Ontario, Canadà (RNAO), que té entre els seus objectius desenvolupar la pràctica infermera basada en el coneixement, fomentar la qualitat de la vida laboral i promoure l’excel•lència dels professionals.

  Un Centre Compromès amb l’Excel•lència en Cures (CCEC), o BPSO per les sigles en anglès, és un Centre reconegut per les institucions convocants com una institució implicada en l’aplicació, avaluació i manteniment de Guies de Bones Pràctiques.

  Actualment, a Espanya hi ha 8 centres acreditats com a BPSO i 10 centres més com a candidats (un dels quals som l’HUAV-HUSM-FIF) en espera de l’acreditació definitiva a principis de 2018.  Què implica formar part del programa BPSO?

  El programa BPSO consisteix en la implantació de Guies de Bones Pràctiques de la RNAO durant un període de 3 anys, amb la tutela del centre coordinador espanyol (Investén-isciii i CCEIJB).

  Posteriorment es durà a terme el pla de sostenibilitat i expansió de les guies.

  Quines guies implantem?

  Les guies que implantem conjuntament als tres centres (HUAV, HUSM i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia) són:

  • Cures i maneig de l’ostomia
  • Valoració del risc i prevenció de les nafres per pressió
  • Prevenció de caigudes i lesions derivades de les caigudes en persones grans
  • Cures centrades en la persona i família

  Què volem aconseguir al formar part d’aquest programa?

  • Fomentar una cultura de pràctica d'infermeria basada en l'evidència.
  • Promoure la presa de decisions en base a les recomanacions de les guies de bones pràctiques escollides.
  • Disminuir la variabilitat en les cures.
  • Actualitzar procediments i recomanacions.
  • Incorporar pràctiques d'avaluació contínua de resultats.
  • Millorar la qualitat assistencial i la seguretat de les cures que oferim al pacient i família, essent aquest el centre de tot el procés assistencial.
  • Millorar els resultats de salut.
  • Augmentar la satisfacció del pacient.
  • Fomentar el treball en equip multidisciplinari.

  Qui pot participar en el projecte i com?

  Hi ha diferents maneres de participació segons el nivell d’implicació, però en general hi poden participar tots els professionals que se sentin identificats amb el tema d’alguna de les guies.

  Els professionals que tenen una major implicació en el projecte s’anomenen IMPULSORS, i són els qui formen part dels equips de treball multidisciplinaris per escollir i treballar les recomanacions de cadascuna de les guies que s’implanten.

  Qui són els referents del projecte?

  Coordinadora del projecte: Mercè Folguera Arnau (HUSM)

  • Referent a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: Joan Blanco Blanco
  • Referent a l’HUAV: Josep Mª Gutiérrez Vilaplana
  • Referent a l’HUSM: Mercè Folguera Arnau

  Responsables de les guies:
  • Cures i maneig de l’ostomia: Maribel Fondevila Fragüet (HUAV)
  • Valoració del risc i prevenció de les nafres per pressió: Benjamí Monsonís Filella (HUSM)
  • Prevenció de caigudes i lesions derivades: Antonieta Morell Bernadí (HUSM)
  • Cures centrades en la persona i família: Carmen Mayayo Monreal (HUAV)

  Per a més informació

  Teniu a la vostra disposició el correu electrònic: bpsolleida@gmail.com

  I a les pàgines web:


 • Guies de Bones Pràctiques

  A continuació podeu trobar en format pdf les guies de bones pràctiques que estem implantant conjuntament a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l'Hospital Universitari de Santa Maria i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida:

  • Cures i maneig de l'ostomia PDF
  • Valoració del risc i prevenció de les nafres per pressió PDF
  • Prevenció de caigudes i lesions derivades de les caigudes en persones grans PDF
  • Cures centrades en la persona i família PDF

 • Informació general del projecte BPSO

  Gràcies al projecte internacional BPSO, els professionals sanitaris de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l’Hospital Universitari de Santa Maria i la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida, treballem conjuntament basant-nos en els resultats de la millor evidència científica disponible recollits en les guies de bones pràctiques que implantem, per tal d’oferir una assistència de qualitat i segura a les persones que atenem.

  Recomanacions de bones pràctiques

  Les guies de bones pràctiques (GBP) que s’estan implantant conjuntament a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l’Hospital Universitari de Santa Maria i la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida ofereixen recomanacions de bones pràctiques en tres àrees fonamentals: la pràctica assistencial, la formació i les organitzacions.

  Aquí trobareu el resum de les recomanacions que s’han escollit per implantar de cadascuna de les guies:

  • Recomanacions GBP: Cures i maneig de l'ostomia PDF
  • Recomanacions GBP: Valoració del risc i prevenció de les nafres per pressió PDF
  • Recomanacions GBP: Prevenció de caigudes i lesions derivades de les caigudes en persones grans PDF
  • Recomanacions GBP: Cures centrades en la persona i família PDF

 • Resultats

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal