gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Informació Corporativa • Informació Institucional • Missió, visió i valors

Missió, Visió i Valors Institucionals

Missió

Donar una atenció d'excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l'àmbit de la salut a Catalunya.

Visió

Ser l'organització de referència i líder en el sistema de salut català, tant en l'assistència, com en la docència i la recerca.

Per això, la seva organització centrada en la ciutadania i el territori està orientada a respondre a les seves necessitats i expectatives, oferint-los uns serveis de qualitat, buscant un equilibri entre la sostenibilitat i el valor, i responent així a l'exigència de responsabilitat social que els ciutadans demanden.

Per aconseguir-ho, caldrà implicar en aquest objectiu els seus professionals, i els d'altres entitats del sector, amb els quals comparteix responsabilitats sobre la població i el territori.

És al mateix temps un instrument bàsic de la política pública de salut, per garantir l'equitat d'accés dels ciutadans, sent al mateix temps una porta d'entrada de la innovació en el sistema públic de salut.

Bruixula

Valors

 • Valors Institucionals:
  • El ciutadà, centre del sistema.
  • Els professionals, eix central de l'organització
  • Compromís amb la sostenibilitat econòmica i social
  • Simplificació organitzativa
  • Diàleg i transparència
  • Atenció integral a les persones
  • Integració activa, respectuosa i corresponsable en el sistema sanitari de Catalunya.

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal