gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Informació Corporativa • Informació Institucional • Codi Ètic

Codi Ètic

El Codi Ètic de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida és el document que marca les pautes de conducta per desenvolupar l'activitat pròpia de tots els i les professionals que hi treballen, tant en la relació amb la ciutadania com entre els propis professionals. Per aquest motiu es fa necessària la seva difusió en l'àmbit d'influència de l'Hospital.


Codi Ètic

Codi Ètic any 2012

Veure Document
Descarregar Document
Data: Desembre 2012.

Código Ético

Código Ético año 2012

Ver Documento
Descargar Documento
Fecha: Diciembre 2012.

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal