gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Unitat de Mama

Tornar al llistat de Serveis

Equip

Cap de Secció

Dr. Edelmiro Iglesias Martínez

Facultatius especialistes

Dr. Carles Canosa Morales (Senologia Cirurgia)

Dr. Jordi Mele Olive

Sra. Pilar Ribes Llobet (Psicòloga)

Dr. F. Sola Barri (Cirurgia Plàstica)

Cartera de Serveis

Consultes externes Procediments
Consulta en Senologia i Patologia Mamària Core-biòpsies (BAG ecoguiades)
Consulta en Cirurgia Plàstica i Reconstructora de la Mama Citologies mama
Consulta d'Infermeria Revisió ginecològica en hormonoteràpia
Consulta d'Oncologia Mèdica Punch (biòpsies cutànies)
Consulta de Psicologia Educació sanitària per a pacients i familiars amb càncer de mama
Suport Psicològic
Cures postoperatòries
Cirurgia Major Ambulatòria
Tractament i control evolutiu dels limfedemes

Activitat quirúrgica Unitat de Cirurgia Sense Ingrés
Tumorectomies Cirurgia del càncer de mama sense ingrés
Disseccions axil·lars Biòpsies quirúrgiques de lesions palpables i no palpables de la mama
Biòpsia selectiva del gangli sentinella Tractament quirúrgic de les lesions benignes de la mama
Oncoplàsties Ampliacions de marges de resecció
Mastectomies
Mastectomies Skin-Sparing
Reconstruccions immediates de la mama
   Empelt dorsal ample
   TRAM pediculat i lliure
Reconstruccions diferides de la mama
Reconstruccions postmastectomia i mamoplàstia de la mama contralateral (pròtesi, reduccions)
Reconstruccions postmatectomia amb expansió tisular
Reconstrucció complex mugró-areola

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018

Hospitalització
% ingressos urgents   3,3%
Altes hospitalització 184
Altes CMA 244
Estada Mitjana 1,73
Consulta Externa
Primeres visites 1.689
Visites successives   9.082
Total Visites 10.771
Hospital de Dia
Sessions   30
Quiròfans
Programades amb ingrés   178
Urgents 3
CMA 240
ambulatòries 6
Intervencions totals 427
Altra Activitat
Proves
Citologia ginecològica 1
RADIOLOG.
BAG d"adenopatia axil•lar guiada per ultrasons 11
BAG de mama guiada per ecografia 116
BAG de mama guiada per estereotàxia 1
BAG lesió palpable de mama 2
Ecografia aixella estadificació 67
Ecografia de mama 1639
Marcadors post BAG 105
PAAF de mama guiada per ecografia 34
PAAF lesió palpable de mama 1
ADMINIST.
Avaluació Comité 806
Primera visita d"infermeria 266
Segona opinió 9
Visita interna de valoració 3
Visita per cura d"infermeria 6
Visita successiva d"infermeria 2400
ACTIVITAT INFERMERIA
Circuits 912
Cura de ferides i altres lesions 1005
Cures de comunicació i interacció 561
Cures d"eliminació, sondes i drenatges 751
Cures de mobilització 382
Cures d"higiene i Prevenció Infecció 647
Educació Sanitària 477
Medicació 128
Obtenció de mostres 25
Procediments Diagnòstics i Terapèutics 2
PROCED IQ
Drenatge abscés mamari 4
Drenatge hematoma mamari 2
PAAF adenopatia axil•lar. 1

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal