maig 2017

Butlletí núm. 46

Presentació contractes de gestió. Assignació i DPO

El passat dia 28 d’abril es va presentar als caps de servei i supervisores de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, els contractes de gestió que integren les prioritats estratègiques de l’ICS i  les línies de treball del Pla de Salut. Així mateix es va presentar el Contracte de Gestió Territorial de Lleida i el propi de l’Hospital Arnau.

Aquests contractes s’estructuren en diferents àmbits que engloben objectius assistencials, de qualitat, docència, recerca, gestió i comunicació. A partir d’aquests contractes es fixaran en cascada els acords amb tots els serveis i unitats assistencials del sentre i d’aquests passaran a integrar-se en les DPOs de cadascun dels professionals.

La presentació va ser a càrrec del Dr. Mateu Huguet, gerent territorial de l’Institut Català de la Salut de Lleida, Pirineu i Aran i gerent de gestió de Serveis Sanitaris (GSS); de la Sra. Glòria Falcon, secretària tècnica de la Gerència Territorial, que va presentar l’Acord de Gestió de la Gerència Territorial i el Dr. Jaume Capdevila, director de centre que va presentar el contracte de gestió 2017. També va ser pressent a la taula el Sr. José Luis Mir, director de RRHH de la Gerència Territorial ICS Lleida, la Sra. Marina Peiron, directora d’Infermeria de l’hospital i la Sra. Laura Batalla, responsable d’estratègia i control de gestió de qualitat territorial.

 

L’Hospital Arnau de Vilanova va acollir la Jornada d’Actualització sobre Nutrició Infantil de les Terres de Lleida

El dia 27 d’abril va tenir lloc la I Jornada d'Actualització sobre Nutrició Infantil de les Terres de Lleida, a la sala d'actes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

La inauguració de l’esdeveniment va ser a càrrec de Mireia Biosca, pediatra de l’EAP Les Borges Blanques i una de les organitzadores d’aquesta Jornada.

La primera taula rodona titulada "Alimentació en la diversitat", moderada per la dietista i nutricionista Cristina Moreno, de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova,  es va tractar diversos patrons alimentaris que segueixen les famílies en la societat actual pluricultural, d'alimentació vegetariana i del seguiment que cal fer-ne. Finalment, es va donar a conèixer les diverses característiques i components de les fórmules infantils animals i vegetals, de les begudes vegetals i els riscos nutricionals associats al seu consum.

La segona taula rodona, titulada ‘“Alimentació en la malaltia”, moderada per Agnès Huguet, pediatra de l’EAP Rambla Ferran, on va explicar el desenvolupament de la deglució en els infants i els seus trastorns i, posteriorment, es van exposar aspectes nutricionals que cal a tenir en compte en certes malalties (com ara la celiaquia i la patologia al·lèrgica) i de quan cal derivar els infants als dietistes o nutricionistes i a l’atenció especialitzada.

La Dra. Neus Pociello, gastroenteròloga pediàtrica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, va concloure la sessió amb un resum interactiu de tots els temes tractats durant la Jornada.

 

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida celebra el Dia Internacional de la Infermeria

El dia 19 de maig  l’Hospital Arnau va organitzar una conferència amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. La jornada enguany té per lema “Infermeria: una veu per liderar”. Amb motiu de la jornada va tenir lloc la conferència “Infermeria i cures de salut 2.0”, a càrrec de l’infermer David Pérez Manchón.

Peréz Manchón és infermer d’atenció primària del Servicio Madrileño de Salud. És doctor en Infermeria per la Universitat Alfonso X El Sabio i professor col·laborador acreditat per ANECA (l’agència estatal que acredita els professors d'universitat). Actualment, és docent en el Grau d’Infermeria a la Universitat Camilo José Cela de Madrid. També és cooperant de les organitzacions no governamentals Fundación Recover i Hospitales para África. 

L’aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) té un paper essencial en el context actual d’envelliment progressiu de la població, de multimorbiditat i en les estratègies per als pacients complexos i, d’altra banda, també en la formació dels professionals d’infermeria.

Aquest nou marc de les webs i de la salut 2.0 permet crear comunitats de professionals sanitaris, desenvolupar eines per a la formació, la col·laboració i l’intercanvi d’idees en investigació que milloren l’assistència sanitària.

En els darrers anys, han sorgit termes com ara ‘e-pacient’, ‘e-salut’ o ‘m-salut’. Precisament, el concepte ’m-salut’ està obrint un nou marc terapèutic i de cures a través de les aplicacions mòbils. El seu potencial i desenvolupament exponencial en els últims anys està motivant un canvi de paradigma en les cures, basat en l’apoderament dels pacients i en les noves relacions i els processos aplicats a la salut.

 

La gerència Territorial de Lleida va organitzar la XI Jornada de Pneumologia per a l’Atenció Primària

La unitat docent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova va acollir el 16 de maig la XI Jornada d’Actualització Pneumologia, organitzada conjuntament amb la Direcció d’Atenció Primària de Lleida i el Servei de Pneumologia de la gerència Territorial ICS Lleida i l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida, gestió de Serveis Sanitaris (GSS)

Les malalties respiratòries són un dels problemes  de salut més prevalent en l’actualitat i destaquen com a causa de morbimortalitat en el nostre entorn. Quasi un 20% de les consultes en els Centres d’Atenció Primària ho són per problemes respiratoris, i en èpoques de pic epidemiològic esdevenen quasi el 50% de les consultes urgents. La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), l’asma bronquial i la síndrome d’apnea-hipopnea del son (SAHS) són les malalties respiratòries més freqüents en el nostre entorn.

El progressiu envelliment de la població amb la presència cada cop major de multimorbiditat i multiplicitat de tractaments, obliga a una coordinació òptima entre els diferents recursos assistencials i a una constant actualització de coneixements en base a la millor evidència científica disponible.

És en aquest context que des de fa anys,  la Gerència Territorial de Lleida, la Direcció d’Atenció Primària i el Servei de Pneumologia de l’HUAV organitzen anualment les seves jornades,  amb l’objectiu fonamental d’actualitzar els coneixements científics i millorar en definitiva la qualitat del procés assistencial dels problemes respiratoris. 

Aquesta edició van assistir un centenar de professionals majoritàriament d’Atenció Primària, i es va iniciar amb una taula rodona al voltant del tractament farmacològic de l’MPOC ,  que va comptar amb la presència del Dr. Oriol Sibila metge pneumòleg de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,  el Dr. Enric Hernández metge de família, EAP Les Franqueses del Vallès i membre del grup de respiratori de la Societat Catalana de Medicina de Família i la Sra. Esther Pastor, farmacèutica especialista, de la Unitat de Farmàcia del SAP Vallès Oriental de l’ICS.
Es van realitzar diversos tallers sobre el tractament no farmacològic del malalt respiratori, les teràpies respiratòries, la interpretació d’espirometries i la deshabituació tabàquica, a càrrec de professionals d’Atenció Primària de Lleida i membres del Grup de Respiratori de Lleida i pneumòlegs del Servei de Pneumologia de l’HUAV.

La cloenda de la Jornada va ser a càrrer el Dr Manel Vilà, pneumòleg de l’HUAV amb una conferència sobre actualització en bronquièctasi.

Durant el decurs de la Jornada, els assistents van poder veure les comunicacions científiques que hi han estat adreçades. Les tres millors de les quals seran defensades en format comunicació oral.

 

S’inicia el projecte per validar una eina de detecció de la dislèxia en català

Un equip multidisciplinari format per professionals de l’àmbit d’atenció primària de la Gerència Territorial de Lleida de l’Institut Català de la Salut (ICS), investigadors de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, col·laborarà amb la Dra. Luz Rello, lingüista especialitzada en la detecció i el tractament de la dislèxia, en el disseny i desenvolupament de DytectiveCat, una aplicació en català que ajudarà a detectar aquest problema de lectura, escriptura i ortografia.

Luz Rello és  fundadora de Change Dyslexia, una empresa social que té com a objectiu ajudar a la detecció de la dislèxia i reduir les taxes globals d’abandó escolar relacionades amb aquesta dificultat de l’aprenentatge mitjançant l’ús de la tecnologia. Change Dyslexia ofereix Dytective for Samsung, un test on line que en 15 minuts ajuda a identificar el risc de patir aquest trastorn combinant jocs lingüístics i atencionals amb intel·ligència artificial. Aquest detector de dislèxia on line està validad científicament a partir d’una mostra de 10.000 persones en 5 paisos i té una fiabilitat del 90%.

El pròxim pas serà, doncs, aplicar la investigaciò de la Dra. Rello a la llengua catalana amb la creació del DytectiveCat. En aquest objectiu, Rello, compta amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’ICS i l’IDIAP Jordi Gol. Amb la nova aplicació DytectiveCat, es vol donar continuïtat al projecte començat en castellà, i validar-lo per totes les variants dialectals de la llengua catalana. L’eina es validarà amb una mostra de 4000 pacients, 400 pacients amb diagnòstic confirmat i la resta sense confirmar. Per l’estudi els investigadors comptaran amb la col·laboració de l’Associació de dislèxics de Lleida.

L’investigador a càrrec de la recollida de mostres per a la versió catalana és  el Dr. Josep Lluis Cruz, amb la col·laboració dels pediatres Ramon Capdevila i Mireia Falguera, de l’EAP Borges Blanques, Lídia Sanz, de l’EAP Seròs, Gemma Terrer, de l’EAP Balàfia – Pardinyes i Fernando Paredes, de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

El Dr. Cruz, metge de família de l’EAP Rambla de Ferran, amb amplia experiència en aquest trastorn, i responsable de la consulta de detecció de pacients amb dislèxia i assessorament a les famílies, pionera a Catalunya, que es va posar en marxa fa dos anys en l’àmbit de l’atenció primària de Lleida. Amb el seu treball en aquest camp, Cruz, ha aconseguit importants resultats a nivell assistencial mitjançant una consultoria virtual i presencial. Els professionals de l’atenció primària, principalment pediatres, tenen l’opció de realitzar una primera consulta virtual al Dr. Cruz davant la sospita de dislèxia, un cop realitzat aquest primer contacte, es realitza una visita presencial dirigida al pacient i a la família, on es fa un primer abordatge del cas i es dóna informació sobre dislèxia i una orientació sobre el maneig del trastorn.

La dislèxia és una dificultat específica de l'aprenentatge d'origen neurobiològic. Es caracteritza per dificultats en el reconeixement precís i/o fluent de les paraules escrites, dèficit en la descodificació lectora i en l'escriptura. Aquestes dificultats, causades per un dèficit en el component fonològic del llenguatge, són inesperades (discrepants) en relació a altres habilitats cognitives que es desenvolupen amb normalitat i amb una adequada instrucció escolar. Com a conseqüències secundàries, poden presentar-se problemes en la comprensió de la lectura i  pot afectar l'augment del vocabulari i de la base de coneixements, derivant tot això en un augment del fracàs escolar.

La Dra. Rello, és investigadora de la prestigiosa Carnegie Mellon University de Pittsburgh, als EUA, i ha guanyat importants premis, com l’European Young Researchers' Award or Innovator under 35 o el TR35 MIT’s Technology Review Spain, per la seva tasca d’investigació al voltant de la dislèxia.

Change Dyslexia ofereix també l’aplicació DytectiveU, un joc on line que ajuda al tractament de la dislèxia i a millorar les capacitats per llegir i escriure, disponible per diferents dispositius (PC/Portàtil, mòbil i Tablet Android o Apple).

 

Dia Mundial de la Higiene de Mans, amb el lema “La lluita contra la resistència als antibiòtics és a les vostres mans”

Un any més, el 5 de maig es va celebrar el Dia Mundial de la Higiene de Mans, impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des de l’any 2009. Té la finalitat de conscienciar i implicar tant els professionals sanitaris com els directors i gerents dels centres sanitaris en la prevenció de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS), mitjançant una mesura senzilla i eficaç com és la higiene de les mans. Tot i que la responsabilitat de la higiene de les mans correspon als professionals sanitaris, es recomana estimular la participació, el compromís i l’apoderament dels pacients en el foment de les pràctiques òptimes d’higiene de les mans.

Aquest any, amb l’eslògan “La lluita contra la resistència als antibiòtics és a les vostres mans”, l’OMS  prioritza la millora de les pràctiques d’higiene de les mans en els moments adequats, per aturar la propagació de la resistència als antibiòtics i, així, protegir els pacients d’infeccions resistents.

A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova durant tot el dia es van visitar les unitats de l’Hospital recordant  la importància d’una correcta higiene de les mans en la prevenció de la infecció nosocomial i especialment, aquest any, de la produïda per microorganismes multiresistents.

A l’Hospital Universitari de Santa Maria, per celebrar el Dia Mundial de la Higiene de Mans,  es va muntar una taula al vestíbul amb dos cartells informatius sobre la campanya i es van projectar durant una setmana, a totes les habitacions i a la pantalla instal·lada al vestíbul, audiovisuals relacionats amb el tema. També es van repartir fulls informatius. Com cada any, es va fer formació tant als usuaris com al personal en la tècnica correcta de la higiene de mans.

A l’Hospital Comarcal del Pallars, per celebrar aquest Dia Mundial i coincidint amb la celebració de la Fira de Primavera de Tremp, el 5 de maig es va fer una demostració als usuaris sobre com realitzar correctament la higiene de mans, i se’ls hi van donar recomanacions relacionades amb la prevenció de les infeccions. Totes les activitats es van realitzar a l’estand a l’Hospital a la Fira, els dies 6 i 7 de maig.

Es pot accedir, a través dels enllaços següents, al material informatiu (pòsters, díptics, tríptics i vídeos) de diversos organismes sobre el Dia Mundial de la Higiene de Mans:
Departament de Salut. Seguretat dels Pacients
World Health Organization. Save Live: Clean your hands – WHO’s global annual call to action for health workers
Organización Mundial de la Salud. Una atención limpia es una atención más segura: material y documentos sobre la higiene de manos
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Seguridad del Paciente

 

Premi Bioibérica al millor treball de recerca en artrosis als professionals de l’Hospital Universitari de Santa Maria

Amb el lema “Pròtesi total de genoll: primer millor, després més ràpid” i amb el títol Implementació d’un programa de Recuperació Intensiva en artroplàstia primària de genoll, aquest treball ha rebut el premi bioibérica coordinat pel Dr. Jordi Colomina del servei de Traumatologia i presentat pel Dr. Lluis Mambrona del servei de rehabilitació. En la redacció i desenvolupament d’aquest treball també hi han participat els professionals Albert Bigordà i Eva Ribó, fisioterapeutes; Maria Aguilà, infermera; Dra. Reis Drudis, anestesista i del Dr. Francesc Pallisó, Direcció Clínica de l’Aparell Locomotor.

L’artrosi de genoll és altament prevalent en el nostre àmbit i l’artroplàstia de genoll és la cirurgia més realitzada per a tractar-la. El programa de Recuperació Millorada o Intensiva és un nou sistema de gestió pre-peri-post-operatòri en cirurgia protèsica, en el qual és fa especial èmfasi en l’educació, la prehabilitació i l’empoderament del pacient. Aquest es converteix en protagonista del procés, fent-lo més responsable i actiu en la seva recuperació. 

Es important valorar els resultats clínics, funcionals i de satisfacció de la implementació del programa Fast-track o de Recuperació Millorada. La metodologia emplenada és l’estudi longitudinal prospectiu en 157 pacients entre juny i desembre de 2016 comparant-ho amb dades del 2014 i un m ostreig consecutiu sense exclusions, de tots els pacients operats d’artroplàstia primària de genoll en el període de juny a desembre de 2016.

Els bons resultats obtinguts amb un 100% dels pacients van poder seure i un 97,5% van caminar les primeres 24 hores després de la cirurgia (58% el mateix dia de la intervenció i un 38,5% a les 8h. del matí següent. El 47% va poder baixar i pujar escales al dia següent a la intervenció i el 99% a l’alta. El dolor no va superar el 3,4 d’Escala visual-analógica (EVA) graduada numéricamente para valoración de la intensidad del dolori les complicacions greus van ser inferiors al 2%. L’estada hospitalària va ser de 4,5 dies de mitjà (prèvia 6,8) i la satisfacció global amb el procés va ser excel·lent (66%), bona (31%), regular (3%) i deficient (1%).

Cal resaltar que el Programa de Recuperació Millorada optimitza els resultats clínics i funcionals, redueix les despeses globals i presenta altes taxes de satisfacció.

 

Activitats realitzades en el Dia Nacional de la Nutrició a l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida

Aprofitant el dia Nacional de la Nutrició del passat  26 de maig, es van organitzar diferents activitats dirigides als ciutadans i professionals de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida (Gestió de Serveis Sanitaris). “Este año te llevamos al huerto”: és l’eslòglan d’aquest any.

Diferents taules distribuïdes al vestibul de l’Hospital Universitari de Santa Maria com a punts d’informació on es va informar de la importància de les verdures i fruites en la nostra dieta habitual. Als punts d’informació es va realitzar pes, talla i es va  calcular l’Índex de Massa corporal (IMC) per determinar si es té un pes saludable. Es van utilitzar material com Tallímetres i balances per càlcul de l’ IMC (2 unitats). A les taules com a punt d’informació també es va es comptar amb la col·laboració de quatre estudiants de quart curs del Grau de Nutrició de la Facultat de Medicina (UdL), la Unitat de Dietètica de l’Hospital Universitari de Santa Maria i l’ empresa CLECE Restauració.

L’empresa CLECE Restauració va col·laborar exposant un mural on s’escenificava un hort urbà i s’obsequiava amb una cistella de fruita a cada taula.

 

L’IDIAP Jordi Gol i l’ICS lliuren els ajuts per a la recerca en atenció primària

El 30 de març de 2017, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol i l’Institut Català de la Salut (ICS) va lliurar a Barcelona els ajuts IDIAP-ICS per a la recerca en atenció primària.

Amb aquests ajuts volen motivar i donar suport als professionals del primer nivell assistencial sanitari per impulsar i incrementar la recerca de qualitat en aquest àmbit.

La finalitat d’aquesta recerca és generar nous coneixements i poder traslladar-los a la pràctica clínica diària en benefici de la salut de les persones.

Aquest any es van incorporar com a novetat tres ajuts: la modalitat d’infermeria en la 19a Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca d’atenció primària 2016, la 1a Convocatòria d’ajuts a projectes d’innovació en serveis a l’atenció primària de l’ICS 2016 i la Beca predoctoral per a investigadores i investigadors joves d’atenció primària que hagin finalitzat la formació sanitària especialitzada.

 

El Grup de Recerca en Cures de la Salut participa en un projecte estatal per a la prevenció de caigudes en gent gran

El Grup de Recerca en Cures de la Salut (GRECS), integrat per investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) i de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL), és un dels referents estatals en recerca en infermeria. El Grup, que coordina la investigadora i professora de la UdL, Montserrat Gea, treballa actualment en tres projectes destacats, dos dels quals són d’àmbit europeu i estan centrats a prevenir el deteriorament cognitiu i a fomentar la transferència de coneixement. Aquest divendres, 12 de maig, es commemora el Dia Internacional de la Infermeria, que recorda el naixement de Florence Nightingale —que es considera la mare de la infermeria moderna.

En l’àmbit estatal, el degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL i investigador del GRECS, Joan Blanco, és el responsable a Lleida del projecte “Eficacia del Programa de ejercicios de OTAGO aplicado de forma grupal versus individual en la probabilidad de caídas de personas entre 65-80 años no institucionalizadas”, coordinat per la investigadora Laura Albornos de la Unitat d’Investigació en Cures Investén-isciii. L’objectiu d’aquest estudi, que es porta a terme de forma simultània a deu centres de l’Estat espanyol (País Basc, Andalusia, Astúries, Balears, Múrcia, Madrid, Canàries i Catalunya), és comparar l’eficàcia del programa d’exercici físic reglat OTAGO en subjectes amb edats compreses entre 65-80 anys, per tal de disminuir la probabilitat de caigudes d’aquesta població a través d’una millora del seu equilibri dinàmic i estàtic i de la qualitat de la marxa. El projecte, que s’ha iniciat aquest 2017, té una durada des 12 mesos de seguiment. L’equip de Lleida està format per infermeres i fisioterapeutes del Centre d’Atenció Primària Onze de Setembre de Lleida.

En primer lloc, la població beneficiària de la intervenció és la d’edat avançada atesa al CAP Onze de Setembre de Lleida, però gràcies al suport de la Direcció d’Atenció Primària Lleida i al Col·legi d’Infermeres i Infermers de Lleida els investigadors esperen estendre la intervenció a tota l’atenció primària de Lleida, si els resultats de l’estudi són satisfactoris. La realització d’aquest estudi de recerca és possible gràcies al finançament obtingut pel Ministeri d’Economia i  Competitivitat amb l’ajuda PI16/01042, que té una durada de 3 anys.

En l’àmbit europeu, el GRECS forma part del projecte Caregiversand Me (CoME), que té l’objectiu de prevenir el deteriorament cognitiu mitjançant l’ús d’una plataforma interactiva que ajuda la gent gran a adoptar i mantenir estils de vida saludable. L’estudi, en què participen infermeres i fisioterapeutes i que lidera a Lleida la professora d’infermeria de la UdL Carme Nuin, va començar el gener de 2016 i actualment està avaluant el primer prototip de la plataforma amb la gent gran i els cuidadors. A més de valorar l'estat i els hàbits de salut dels participants, també ha registrat dades sobre la qualitat del son, la freqüència cardíaca, l'activitat física i el consum d'energia a través d'un rellotge intel·ligent. La investigació, liderada per HI Iberia, disposa d’un finançament de prop de 2 milions d'euros en el marc del programa Horizon 2020. També hi participen la Universitat de Ginebra i les empreses Vigisense (Suïssa), Connected Care (Holanda) i Pannon Business Network Association (Hongria).

En la fase final d’anàlisi de resultats es troba l’altre projecte europeu en què participa el Grup. Es tracta de l’estudi Intergenerational Community for Company Knowledge Transfer (ANIMATE), un projecte d’aplicació de noves tecnologies per abordar un dels principals problemes del salt generacional: la pèrdua de coneixement potenciada per la falta de transmissió d'experiències entre les generacions més grans i les més joves. En aquest cas, el projecte té un pressupost d’uns 2 milions d’euros, dels quals 1,05 milions els aporta el programa d’ajuts europeu Ambient Assisted Living (AAL), del 7è Programa Marc.

Grup de Cures de Salut

És un grup de recerca multidisciplinari format per infermeres, fisioterapeutes i altres professionals de la salut, tant de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Universitat de Lleida) com de la pràctica clínica (Hospital Universitari Santa Maria – Gestió de Serveis Sanitaris, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i atenció primària de Lleida). Les principals línies de recerca del GRECS són l’envelliment actiu i saludable, l’aprenentatge intergeneracional, les cures de salut i l’atenció primària. El Grup participa en diferents iniciatives de recerca estatal i internacionals, a més d’oferir formació en altres àmbits de la recerca.


El GRECS és un dels referents estatals en investigació en infermeria

 

L’atenció primària de l’ICS a Lleida celebra el Dia Mundial de l’Activitat Física

EAP Alcarràs.

Va instal·lar una taula amb díptics informatius al CAP amb professionals que feien recomanacions sobre exercici físic i convidaven a la població a una caminada organitzada per al dia 3 de maig.

EAP Agramunt.

Aposta per l'activitat física durant tot l'any, amb la venda de samarretes del repte Stargart Go. Difusió dels vídeos de les activitats realitzades.
Diàriament,  durant els primers quinze dies d’abril, els professionals van donar consells sobre activitat física al Facebook de l’EAP d’Agramunt.

Amb l’eslògan “Activa’t caminant”, es van fer fcaminades per les rutes del PAFES d’Agramunt, a càrrec del Patronat d’Esports de l’Ajuntament.

També es va confecciona un pòster per penjar al vestíbul del CAP, on es var fer promoció de les rutes setmanals que organitzades pel Patronat d’Esports “Activa’t caminant”, que duren tot l’any.

Es  va gravar un vídeo de promoció de l’activitat física en què es dona suport a la campanya Stargart Go, on apareixen els professionals del CAP i altres persones fent esport amb la samarreta promocional.

EAP Alfarràs-Almenar.

Els professionals van fer difusió del Dia Mundial de l’Activitat Física a través del programa de ràdio en què participa mensualment l’EAP (a EMUN FM Alfarràs i al programa Fem salut) on  es van donar consells a la població per tal que sigui més activa, i es donaven a conèixer les rutes saludables del web del PAFES i del lema d’aquest dia “Gent activa, Gent feliç”.

Així mateix, es va fer  difusió de les activitats  previstes durant tot el mes d’abril en diverses poblacions de la zona, organitzades i coordinades pels ajuntaments i també per diferents associacions i entitats dels pobles. Aquestes activitats són:

Alfarràs

Jornada Cardiosaludable
Caminada popular de 5 km amb sortida al Poliesportiu
Classe de demostració de pilates
Classe de demostració de zumba

Almenar.

Xerrada titulada “Cor i esport”, a càrrec de  la doctora Montserrat Fernández Vives

Alguaire.

Conferència “Danakil, el desert més bell de la terra”, i a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’esportista Arcadi Climent, que va parlar sobre les expedicions del projecte Lleida World Extrem

Durant tot el mesos es va celebrar l’Abril Cultural, durant el qual es van fer diverses activitats esportives (futbol, gimnàstica rítmica i un taller de bitlles infantil per als alumnes de primària de l’escola Teresa Bergadà).

EAP Almacelles

L’EAP Almacelles va organitzar,  col·laborat amb diferents activitats:

Taula informativa a l’entrada del CAP amb díptics sobre el Dia Mundial de l’Activitat Física.

Xerrada al Casal de Raïmat,  amb el títol ”Beneficis per a la salut de l’exercici físic”.

Caminada amb els nens de l’Escola del Pla de la Font i Caminada cultural amb bastons a Almacelles, oberta a gent de més de 50 anys i als professionals de l’EAP Després de la caminada, d’uns 40 minuts, es provaran els bastons, van realitzar una visita al Museu d’Arquitectura i Urbanisme  d’Almacelles i la Caminada pel poble i rodalies i dinamització al Parc de Salut del poble de Raïmat.

EAP Artesa de Segre

Campanya “Sabem que fer exercici va bé, fem-ne!”

Tots el dimarts d'abril es van establert diverses rutes per la població, amb l’acompanyament dels professionals de l’EAP.

EAP Bellpuig

L’EAP de Bellpuig va col·labor en la difusió de diverses activitats (organitzades per diferents entitats de la població) com ara:

Caminada per la Serra del Tallat ; Cursa de 5 km, del Grup de Running Benistin; Sessió de gimnàstica del Grup Fem salut, fem vida

EAP Bordeta-Magraners

Taula informativa i una sortida amb el grup “Camina amb el CAP”, amb un obsequi per als participants.

EAP Cappont

Difusió de fulls i cartells informatius a les consultes sobre la prescripció d’activitat física: "10 trucs per ser més actiu en diverses edats i estats: infants, adolescents, embarassades, dones que alleten i gent gran".

Es van realitzar fotos als professionals de l’EAP amb roba esportiva o fent algun esport. Les fotos es van penjar a la porta de la consulta, perquè siguin un exemple a seguir per practicar activitat física. 

I amb la col·laboració del centre "Equilibrium cos-ment" es va fer una activitat física d'una mitja hora  oberta a tothom

EAP Cervera

L’EAP Cervera va organitzar i col·laborar en diverses activitats com són:

Caminades dins del cicle “Camina i fes salut”;  “Salut i amistat”; Caminadesdel personal del CAP i activitats com classe de demostració de Cicle Indoor, k-Stretch, entrenament funcional i zumba.

EAP Les  Borges Blanques

Confecció d’un pòster per penjar al vestíbul del CAP; realització d’un tríptic: “Activa’t caminant” i organització de rutes saludables a les Borges Blanques; Caminada popular a l’Albagés, organitzada per l’AECC i l’Associació de Dones La Ginesta”, amb dues rutes de 5 i 10 km; adhesió a la campanya: 10.000 passes de l’ICS! ;  sessió de taitxí i foment a les consultes de la recomanació de fer exercici físic.

EAP Pla d’Urgell

Difusió del cartell informatiu sobre la caminada saludable, al Parc Municipal de Mollerussa amb el lema “Acumula 30 minuts d’activitat física diària si ets adult i 60 minuts si ets un infant o adolescent” adreçada a la ciutadania del Pla d’Urgell de 4 i 6 km

En l’activitat van col·laborar l’EAP Pla d’Urgell, el Servei de Rehabilitació de l’Hospital Universitari Santa Maria, Salut Pública de Mollerussa  i de l’AECC, entitats que són les encarregades de fer els tallers de promoció de la salut i la preparació d’un esmorzar amb els corresponents consells nutricionals dels aliments que hi hagi.

Els Alamús

Ballada de country, es van calcular les passes donades i l’equivalència en kilòmetres que s’han fet ballant.

L’activitat es va realitzar amb coordinació de l'Ajuntament, el Grup Bonança i l'infermer del consultori. Hi van participar entitats de jubilats

EAP Seròs

Activitat de dinamització al Parc Lúdic i de Salut de Seròs; xerrada “Mites i alimentació” al CAP Seròs; Caminada popular des del CAP Seròs i un taller d’estiraments al Poliesportiu de Seròs.

EAP Tàrrega

Activitats al Parc de Sant Eloi de Tàrrega, amb tots  els participants dels programes organitzats conjuntament amb l’Ajuntament (PAFES, Viure com cal, Ens movem, Esport, Salut i família, Gimnàstica als pobles) ; Xerrada sobre la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física; Diferents rutes pel Parc de Sant Eloi, amb comptabilització dels passos de cada ruta; Estiraments amb suport musical i Esmorzar saludable.

 

Notícies

EL DIA 28 D’ABRIL, VA TENIR LLOC LA PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ AL METGE MALALT (PAIMM) A LA SALA D’ACTES DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA LLEIDA

El proppassat divendres dia 28 d’abril es va celebrar a la sala d’actes de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida una sessió informativa sobre el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) de la Fundació Galatea, programa adreçat a metges i metgesses que puguin patir algun tipus de trastorn mental sever o patologia addictiva.

Aquest és un programa que properament celebrarà 20 anys de funcionament i en què s’han atès més de 3.000 professionals de la salut (no solament metges). L’objectiu d’aquest programa és aconseguir l’atenció, la rehabilitació i la reinserció professional dels metges amb aquest tipus de patologies per tal que aquests professionals estiguin en situació d’atendre els seus pacients amb total garantia.

Aquesta sessió la va presentar el Dr. Huguet, gerent de l’Hospital Arnau de Vilanova, acompanyat de la Dra. Puigdevall i la Dra. Irigoyen del COMLL. L’exposició tècnica va anar a càrrec del Dr. Miquel Bel, psiquiatre del PAIMM, i del Sr. Antoni Calvo, director de la Fundació Galatea, i hi van assistir representants de l’àrea de recursos humans, de salut laboral i diferents facultatius del mateix Hospital i altres establiments sanitaris del territori.

Una de les principals conclusions va ser disposar d’informació sobre aquest programa i dels seus circuits d’atenció.
37 RESIDENTS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA I DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LLEIDA VAN FINALITZAR LA SEVA FORMACIÓ

L’Hospital lleidatà va acollir  el passat 10 de maig l’acte de comiat de 21 residents d’especialitats hospitalàries, onze de medicina de família i comunitària, tres llevadores i dos residents d’infermeria familiar i comunitària.

La Gerència Territorial Lleida de l’Institut Català de la Salut va acollir el dia  10 de maig, l’acte de comiat dels residents —que enguany són 37— de 21 residents d’especialitats hospitalàries, onze de medicina de família i comunitària, tres llevadores i dos residents d’infermeria familiar i comunitària  que ja han acabat la seva formació sanitària especialitzada, ja sigui al centre hospitalari o bé a l’atenció primària de l’ICS.

Tots els residents van rebre un certificat de la institució.


DUES METGESSES RESIDENTS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LLEIDA HAN ESTAT PREMIADES EN LES JORNADES DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE MÉDICOS GENERALES Y DE FAMILIA

El dies 24 i 25 de març es va celebrar les XVIII Jornades de la Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de Familia (SAMG), al Paranimf de la Universitat de Saragossa. El tema de les Jornades va estar el maneig de la comorbiditat.

Les residents de segon any de medicina de família i comunitària de la Unitat Docent de Lleida Paula Ballesta i Clara Fuertes, del CAP Primer de Maig, van  presentar un cas clínic i una comunicació oral.

El cas clínic "Explórame despacio que tengo prisa", presentat en format pòster i defensat de manera oral, va obtrnir el Segon Premi de les Jornades. Les autores analitzen les possibles interaccions i la iatrogènia en la prescripció de fàrmacs i també destaquen la importància de l’anamnesi, l’exploració física exhaustiva i la valoració cognitiva i social dels pacients d’edat avançada, a l’hora de diagnosticar-los.

Les residents Paula Ballesta i Clara Fuertes van estar tutelades pels metges d’atenció primària Carles Borrull i Inés Cruz.
EL CONSELLER DE SALUT ENTREGA ALS CIRURJANS DR. OLSINA I DRA. MIAS EL CERTIFICAT DE VALIDACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA INNOVADORA

El passat 22 de maig, en el marc de la celebració de la IV Jornada de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), el Dr. Jorge Juan Olsina i la Dra. M. Carme Mias del Servei de Cirurgia General de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, varen rebre de les mans de l’Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de salut, el certificat de validació de l’experiència innovadora Noves estratègies per optimitzar l’atenció al pacient quirúrgic.
El conseller de Salut entrega al Grup de Laboratoris de l’ICS el certificat de validació de l’experiència innovadora

El passat 22 de maig, en el marc de la celebració de la IV Jornada de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), el Grup de Laboratoris de l’ICS van rebre de l’Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de salut, el certificat de reconeixement que acredita la qualitat metodològica del procés d’avaluació i l’ impacte positiu generat en el marc de l’organització de l’experiència presentada pel Grup de Laboratoris per la recerca d’indicadors i especificacions de la qualitat.
EL LABORATORI CLÍNIC TERRITORIAL VA ESTAR PRESENT EN UN CONGRÉS INTERNACIONAL CELEBRAT A AMSTERDAM

Va estar organitzat per la  Federació Europea de Química Clínica i Medicina del Laboratori, European Federation of Clinical Chemisty and Laboratory Medicine (EFLM), de la qual forma part Mercè Ibarz, cap de servei del Laboratori, així com també del Comitè Científic, en representació de la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori (SEQCML).

El lema del congrés ha estat  “Millorant la qualitat de la fase preanalítica amb la innovació”. Aquest tema es va  abordar tant en general, com des del punt de vista dels clínics, dels laboratoris i de les indústries. Es van presentar exemples organitzatius de diversos països en taules rodones moderades per Madds Nybo del Departament  de Bioquímica Clínica de l’Hospital Universitari d’Odense (Dinamarca) i per Mercè Ibarz.
Un altre aspecte que cal destacar va estar la presentació de la Guia europea per a l’extracció de la sang venosa, elaborada pel Grup de Treball de la Fase Preanalítica de l’esmentada Federació Europea, en què van participar infermeres del Laboratori de Lleida.

Professionals de Lleida d’infermeria, tècnics i facultatius del Laboratori, així com residents en període de formació, hi van presentar cinc comunicacions. La implicació dels residents i aquesta participació, en què el treball en equip es considera fonamental, forma part de la política de qualitat recertificada recentment en les normes ISO 9001 que el Laboratori renova anualment.

Cal remarcar el treball que van presentar Mercè Ruestes, Sònia Carrasco i Marina Peiron (supervisora, referent i cap d’infermeria,  respectivament) sobre l’impacte que tenen els canvis que es fan en l’organització en els indicadors de qualitat preanalítica, atès que  posa de manifest la importància que representa per a la seguretat dels pacients la transmissió del coneixement en el relleu d’infermeria, tema sobre el qual ja s’han fet diverses publicacions.


UNA VINTENA DE DONANTS DE ROSSELLÓ VISITEN L’IRBLLEIDA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3

Una vintena de donants del municipi de Rosselló de La Marató de TV3 va visitar l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) el dia 18 de maig. La visita es v a dur a terme en el marc del programa Visita la recerca, que vol acostar la investigació a la ciutadania i donar-li a conèixer de primera mà alguns dels projectes impulsats mitjançant les ajudes de La Marató de TV3.

La visita va començar a l’IRBLleida, amb una presentació del programa i de l’Institut. Posteriorment, els participants van recorrer els laboratoris i les diverses àrees de la institució científica, on els investigadors que treballen en projectes finançats per La Marató de TV3 els van explicar en què consisteix la recerca que duen a terme i com han avançat en el coneixement, el diagnòstic i el tractament de les malalties estudiades. A més, els assistents van veure  en directe com funciona el procés de la investigació biomèdica, des del laboratori fins a l’aplicació en els pacients, i conèixer  nombroses dades i curiositats relacionades amb la recerca que es fa a Catalunya. L’IRBLleida té actualment set projectes en actiu finançats per La Marató de TV3 en les seves edicions de malalties del cor (2014), malalties neurodegeneratives (2013) i càncer (2012).

El programa Visita la recerca de La Marató pretén acostar a tothom qui ho vulgui els avenços promoguts per la solidaritat d’un projecte que, des de 1992, ha recaptat més 160 milions d’euros i ha impulsat 757 projectes d’investigació sobre un ampli conjunt de malalties greus i cròniques. El passat 25 d’abril, un grup de donants ja va visitar l’IRBLleida i, properament, el 22 de juny, un tercer grup també coneixerà de prop la recerca de l’Institut.


Fotografia: El grup de donants que va visitar l’IRBLleida el passat 25 d’abril


II JORNADA DE SALUT MENTAL INFANTOJUVENIL: DE LA PREVENCIÓ AL TRACTAMENT

Professionals del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu Terres de Lleida i professionals dels Centres d'Atenció Primària,  ABS i Metges de Família  van debatre sobre les pautes de prevenció i tractament de trastorns i/o patologies de salut mental infantojuvenil.

Més de 100 professionals van participat en la II Jornada de Salut Mental Infantojuvenil: de la prevenció al tractament, que va tenir lloc el passat mes de maig a la Sala d'actes del nou Hospital de Salut Mental de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, organitzada per l' Institut Català de la Salut i Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Els problemes de salut mental en la població infantil i juvenil tenen una prevalença significativa, i en ocasions una complexitat diagnòstica i terapèutica, que fa que necessitin un abordatge integral per diferents actors dins i fora del sistema sanitari públic.

Es necessària una actualització de les pautes de prevenció i tractament de trastorns i/o patologies de salut mental. Cal obtenir una visió compartida, centrada en el pacient, dels problemes i possibles solucions, així com potenciar un treball conjunt entre els diferents nivells assistencials.

Es important que existeixin professionals preparats per conèixer, preveure i solucionar els problemes mentals més freqüents en la població pediàtrica dels  professionals d'Atenció Primària, Ares Bàsiques i Metges de Família.

La Jornada va estat inaugurada pel Dr. Josep Pifarré, Director de Salut Mental de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.


UNA FLOR PER UN PROJECTE :EL CÀNCER NO ENS FA DIFERENTS, SINÓ MÉS FORTS”,ORGANITZAT PER L’ONCOLLIGA COMARQUES DE LLEIDA

El passat 30 de març a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova va tenir lloc l’entrega del Recurs una flor per a un projecte 2016, “El càncer no ens fa diferents, sinó més forts”,organitzat per l’Oncolliga comarques de Lleida.

En aquest esdeveniment es va fer el lliurament al Dr. Juan Buenestado, en representació del servei de Digestiu de l’HUAV, del xec valor de l’equipament amb el que se dota al servei, un vídeo-processador amb font de llum d’alta definició i sistema NBI, l’equip permet processar les imatges obtingudes en les colonoscòpies i ser molt més precisos en el diagnòstic, localització i abast de les lesions més incipients.


L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LLEIDA VA ESTAR PRESENT EN LA III JORNADA DE BENCHMARKING EN SALUT MENTAL A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Dins el marc de la III Jornada de Benchmarking en Salut Mental a l’Atenció Primària de l’ICS ’ha presentat l’experiència d’un grup psicoeducatiu que ha treballat tècniques per combatre l'estrès.

La ponència s’ha basat en les sessions del grup, dirigit per Meritxell Viladegut i Consol Puy de l’Equip d’Atenció Primària Les Borges Blanques, que van tenir lloc durant l’any 2016.

La iniciativa del grup parteix de la idea que un dels components bàsics de l'atenció primària és la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, en aquest cas en l’àmbit de la salut mental, i que un dels objectius dels professionals de l’atenció primària ha de ser dotar d'eines, estratègies i habilitats els usuaris dels seus centres, per tal que augmentin l’autoestima, l’assertivitat i els coneixements, amb l’objectiu d’aconseguir  pacients apoderats de la seva salut, que puguin ser responsables, autònoms per prendre decisions sobre les seves malalties.
L'ICS DÓNA A CONÈIXER EL PROFESSIONAL GUANYADOR DEL CONCURS DE MICRORELATS #STJORDICS

Pedro Aguarod Salillas ha estat el guanyador del concurs de microrelats de #StJordICS amb el següent text, enviat a través de Twitter:

#StJordICS T'han posat una mascareta? Que ets un doctor? (riu) Ara et faran una foto, t'has d'estar ben quiet! Després ens la dediques, ok? 

El jurat, format per professionals de Comunicació de l'Institut Català de la Salut (ICS), ha considerat que el text de Pedro Aguarod donava resposta al motiu del concurs, la promoció dels valors de la institució: competència, participació, compromís, equitat, innovació i transparència. Més concretament, el microrelat parla del compromís dels professionals per donar una atenció propera i de qualitat a la ciutadania. En 140 caràcters expressa una situació quotidiana de forma clara, senzilla i entenedora.

El guanyador és auxiliar administratiu i treballa al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Lleida.

Properament rebrà el premi del concurs, un lot de llibres cedit per l'Associació Llegir en Català


ARMATS DE LLEIDA

Com ja es tradicional, divendres Sant un nombrós grup d’Armats van visitar als malalts ingresats.


Exposicions

EXPOSICIÓ PIULATS I CORRETGES
EXPOSICIÓ ANTONIETA ROSICARDA
PublicitatApp CatSalut Respon