gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Cirurgia Toràcica

Tornar al llistat de Serveis

Foto del servei

Equip

Cap de Secció

Dr. Carlos Alberto Rombolá Més informació

Facultatius especialistes

Dra. Lucía Milla Collado Més informació

Dr. Carlos Alfredo Fraile Olivero Més informació

Dr. Mario Montesinos Encalada Més informació

Supervisor d’Infermeria Hospitalització

Jordi Riera Riu

Supervisora d’Infermeria Quirúrgica

Celeste Parramón Fernández

Contactar

Hospitalització: 3a Planta nord
Quiròfans: 3a Planta

cirurgiatoracica.lleida.ics@gencat.cat

Telèfon: 973 245298 (Fax: 973 705294)

Telèfons d'interès:
Centraleta: 973 248100
Programació: 973 705201
Secretaria: Sra Marta López Domingo

Presentació

La cirurgia toràcica aborda les malalties dels pulmons, la tràquea, els bronquis, la pleura, el mediastí, el diafragma, la paret toràcica (costelles i estèrnum), el sistema nerviós autònom toràcic (sudoració excessiva de les mans) i tracta dels traumatismes toràcics. Així doncs, la cirurgia toràcica engloba totes les patologies de la cavitat toràcica a excepció de les del cor i els grans vasos.

En els últims 10 anys les tècniques mínimament invasives (mitjançant la videotoracoscòpia) han revolucionat l'especialitat. Aquestes tècniques permeten obtenir els mateixos resultats que els que s’obtenen amb la cirurgia clàssica (oberta), però amb incisions i cicatrius més petites. El dolor i les molèsties són menors, hi ha menys pèrdua de sang i la recuperació és més ràpida.

El tractament del càncer de pulmó, les metàstasis pulmonars, els tumors del mediastí, les malalties de la pleura, la sudoració excessiva de les mans i la correcció de les deformitats de la paret toràcica, ara, es pot dur a terme en molts casos mitjançant la cirurgia toràcica mínimament invasiva.

A Lleida, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de l’Institut Català de la Salut,és l'únic centre hospitalari que ofereix l'especialitat de cirurgia toràcica a la ciutadania, des de l'any 2012.

La Secció de Cirurgia Toràcica aporta una cobertura assistencial total de 24 hores, els 365 dies de l'any. L'atenció integral abasta l'estudi diagnòstic, la teràpia personalitzada, el seguiment postquirúrgic intrahospitalari, les consultes externes i la col•laboració amb els serveis mèdics i quirúrgics d'altres especialitats.

La implicació i disponibilitat dels professionals sanitaris que integren la Secció de Cirurgia Toràcica disminueix eficaçment el temps de demora entre diagnòstic i acció quirúrgica, evita la derivació dels pacients a centres d'altres llocs, i en conseqüència, resol amb eficiència els inconvenients sociofamiliars derivats d'aquests desplaçaments.

Cartera de Serveis

Pulmó Mediastí Tràquea i bronquis Pleura
Càncer de pulmó Estadificació del càncer de pulmó Estenosi traqueal Vessament pleural
Metàstasis pulmonars Diagnòstic de malalties ganglionars mediastíniques Tumors traqueobronquials Hemotòrax
Cirurgia mínimament invasiva: lobectomies, segmentectomies, reseccions pulmonars no anatòmiques Patologia infecciosa Lesions traumàtiques Pneumotòrax
Malformacions pulmonars Mediastinitis Tumors pleurals
Patologia infecciosa Quists mediastínics
Radiofreqüència Tumors benignes i malignes
Tumors benignes Miastènia gravis
Cirurgia de reducció de volum

Sistema nerviós autònom toràcic Paret toràcica Estret superior del tòrax Diafragma
Hiperhidrosi primària. Simpatectomia toracoscòpica Deformitats de paret toràcica Cirurgia de tumors Pancoast Hèrnies congènites i adquirides
Traumatismes toràcics. Osteosíntesis Paràlisi diafragmàtica
Tumors ossis Tumors diafragmàtics

Col·laboració amb altres serveis quirúrgics

Cirurgia general i de l'aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Otorinolaringologia
Traumatologia
Cirurgia plàstica
Cirurgia de la Mama
Angiologia i cirurgia vascular

Activitat Assistencial

Com a part d'un compromís assistencial multidisciplinari, els membres de la secció participen en diversos comitès:

 • Comitè de Tumors Oncològics Toràcics
 • Comitè de Patologia Pulmonar Intersticial
 • Comitè d'Assistència al Pacient Politraumatitzat
 • Comitè de Tumors Oncològics Colorectals

Col·laboració en el circuit de diagnòstic ràpid, per assegurar una actuació integral ràpida en els pacients amb sospita de malaltia oncològica pulmonar.

Implantació i desenvolupament del Programa de cirurgia toràcica de resecció pulmonar major per videotoracoscòpia- cirurgia mínimament invasiva.

Feina assistencial en col·laboració amb els serveis de Medicina Intensiva, Pneumologia, Radiologia, Oncologia Mèdica, Radioteràpia i Cirurgia General.

Activitat Docent

Formació de pregrau

Els doctors Amaia Ojanguren i José Luis Recuero són professors associats de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida(UdL). En col·laboració amb la UdL, alumnes de la Facultat de Medicina fan la rotació d'especialitats quirúrgiques en l'àmbit de la cirurgia toràcica. Durant aquest temps els alumnes són guiats en el procés de diagnòstic i tractament de les diferents patologies toràciques, i participen en la visita diària als malalts i també en la consulta i el quiròfan.

Formació de postgrau

Els membres del Servei col·laboren en la direcció de tesis doctorals i formen part dels tribunals.

Metges interns residents

La Secció de Cirurgia Toràcica acull residents de Cirurgia General i Pneumologia durant la rotació específica de l’especialitat, que complementen així la formació com a residents.

Formació continuada. Centre de Recerca Biomèdica Avançada (CREBA)

A més de l'activitat docent a l'Hospital, la Secció de Cirurgia Toràcica organitza cursos de formació continuada al Centre de Recerca Biomèdica Avançada (CREBA) segons el model experimental porcí.

Activitat de Recerca

Línies d'investigació:

 • Determinació de cèl·lules tumorals circulants com a factor pronòstic i detector de recidiva en carcinoma broncogènic no microcític.
 • Reconstrucció tridimensional de l'artèria pulmonar mitjançant angioTC per a la planificació de lobectomies i segmentectomies endoscòpiques.
 • Viabilitat del model porcí per lobectomies i segmentectomies endoscòpiques.
 • Rendibilitat del rentat de la cavitat pleural preresecció i postresecció pulmonar més gran en el carcinoma de pulmó no cèl·lula petita.

Cirurgia Toràcica forma part dels estudis multicèntrics següents:

 • Estudio prospectivo multicéntrico de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Rentabilidad diagnóstica y valor pronóstico del lavado de la cavidad pleural pre y post-resección pulmonar mayor en el carcinoma de pulmón no de célula pequeña.
 • Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Grupo Español-Video Assisted Thoracic Surgery (VATS).
 • Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Grupo Español de Patología Tímica.
 • Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Grupo Español de Osteosíntesis de Pared Torácica.

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal