gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Pneumologia

Tornar al llistat de ServeisEquip

Director Clínic Territorial de Malalties Respiratòries Cròniques

Dr. Ferran E. Barbé i Illa

Facultatius especialistes

Dr. Ricard Pifarré Teixidó

Dra. Sílvia Gómez Falguera

Dra. Dinora Polanco Alonso

Dra. Silvia Barril Farré

Dra. Jessica Gonzalez Gutierrez

Dra. Marina Lumbierres Burgués

Dr. José Javier Vengoechea Aragoncillo

Dra. Rosa Encarnacion Plana Bolba

Dra. Natalia Varvara

Metges residents

Dr. Ramón Angel Cabo Gambín

Dra. María Zuil Moreno

Dr. Carlos Manzano Senra

Dra. Laura Alcarraz Vázquez

Cartera de Serveis

Broncoscòpies Funció respiratòria Estudis del son Actes Terapèutics
Fibrobroncoscòpia. Biòpsia. Raspallat. BAS Espirometria simple i amb broncodilatació Pulsioximetria Broncoscòpia terapèutica: Extracció de cos estrany o tap mucós
Rentat broncoalveolar Corbes flux - volum Poligrafia Ventilació mecànica no invasiva
Biòpsia transbronquial i transcarinal Difusió Polisomnografia CPAP
Ecobroncoscopia Volums estàtics (CRF, VR, TLC) Titulació de CPAP (Auto-CPAP) Prescripció i seguiment de teràpies respiratòries domiciliaries: oxigenoterapia
Toracocentesis diagnòstica i terapèutica Pletismografia / Resistències Programa de intervenció del tabaquisme per al malalt ingressat
Biòpsia pleural P.E.M. – P.I.M.
Biòpsia pulmonar per punció transparietal Ergometria respiratòria
Criobiòpsia Walking-test
Broncoscòpia rígida Test de carrera
Test de provocació bronquial inespecífica: Metacolina i manitol
Proves al·lèrgiques
Determinació de òxid nítric en aire exhalat
Esput induït

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Hospitalització
% ingressos urgents   93,4%
Altes hospitalització 534
Estada Mitjana 9,80
Consulta Externa
Primeres visites 1.696
Visites successives   4.237
Total Visites 5.933
Hospital de Dia
Sessions  964
Quiròfans
Programades amb ingrés
Urgents 1
CMA 1
ambulatòries 1
Intervencions totals 3
Altra activitat
Proves
Biòpsia bronquial,tancada(endoscòpica) 126
Broncoscòpia flexible estàndar 672
Ecobroncoscopia 176
Electrocardiograma 62
Ergometria respiratòria 100
Espirometria Forçada 1988
Espirometria forçada amb Prova Broncodilatadora 1314
Espirometria forçada postbroncodilatador 542
Espirometria Simple 186
Estudi funcional respiratori complert 11
Gasometria transcutània 10
Oxid nitric espirat 977
Presa de mostres amb catèter telescopat(CTO) 3
Pressions espiratòries màximes 33
Pressions inspiratòries màximes 28
Prick-test aeroal•lergens estàndar 314
Prova de provocació amb Manitol 5
Prova de Sniff (PIM i PEM amb sniff) 12
Provocació bronquial amb metacolina 62
Pulsioximetria 9
Punció aspirativa endoscòpica transbronquial 92
Raspallat citològic amb endoscòpia (mostra endobronquial) 1
Rentat broncoalveolar endoscòpic 101
Test de provocació bronquial amb exercici 2
Test de walking (6 minuts) 1293
Test difusio alveolo-capil•lar. 522
Volums pulmonars He 504
Volums pulmonars per pletismografia 3
ADMINISTRATIVA
Primera visita d"infermeria 5
Segona opinió 5
Visita interna de seguiment 40
Visita interna de valoració 57
Visita per cura d"infermeria 8
Visita successiva d"infermeria 153
ACTIVITAT INFERMERIA
Circuits 252
Control de paràmetres i monitorització 189
Cura de ferides i altres lesions 3
Cures de benestar 382
Cures de catèters 459
Cures de comunicació i interacció 411
Cures d"eliminació, sondes i drenatges 200
Cures de mobilització 281
Cures de seguretat 439
Cures d"higiene i Prevenció Infecció 596
Cures d"oxigenació 187
Educació Sanitària 80
Medicació 689
Obtenció de mostres 216
Procediments Diagnòstics i Terapèutics 362
TENOINV
Ventilació mecànica no invasiva en adaptació programada 10

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Documentació

Protocols de supervisió: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal