gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Oftalmologia

Tornar al llistat de ServeisEquip

Directora clínica

Dra. Alicia Traveset Maeso

Facultatius especialistes

Dr. Valentín Huerva Escanilla

Dr. Ramon Espinet Badia

Dr. Juan Antonio Ezpeleta Campaña

Dra. Lorena Solé González

Dra. Nura Najjari Jamal

Dr. Javier José Aguayo Alvarez

Dra. Assumpció Gorro Miró

Dra. Anna Serret Camps

Dra. Cristina Pont Vives

Dra. Laura Sebastian Capman

Dr. Magí Vilaltella Ortiz

Optometristes

Sra. Beatriz Vazquez Riba

Sra. Teresa Martí Castellarnau

Sr. Albert Viola Montseny

Metges residents

Dr. Pau Cid Bertomeu

Dra. Miriam Montserrat Sancho Romero

Dra. Marta Dominguez Bernaus

Dra. Ainhoa Cinta Mimendia Sancho

Supervisora

Rosa Maria Oliver García

Cartera de Serveis

SUPERFÍCIE OCULAR I CÒRNIA
Patologia de la superfície ocular
Patologia mèdicamèdica Tècniques quirúrgiques Tècniques diagnòstiques
Ull sec: teràpia amb substituts lacrimals, sèrum autòleg, oclusió de punts lacrimals Biòpsia conjuntival: tumors, síndromes mucocutànies
Al·lèrgia ocular i malalties immunitàries Cirurgia i reconstrucció de la superfície ocular Cultius microbians
Infeccions de la superfície ocular Cirurgia de pterigi mitjançant autoempelt conjuntival Biòpsia diagnòstica
Teràpia mitjançant interferó i mitomicina C en neoplàsies conjuntivals Ús d'adhesius biològics en la cirurgia de la conjuntiva Citologia d'impressió
Trasplantament de membrana amniòtica
Cirurgia de la parpella flàccida
Trasplantament de limbe
Cirurgia oncològica de la superfície
Cirurgia i maneig del melanoma conjuntival i de limbe

Patologia corneal
Patologia mèdica Patologia quirúrgica Tècniques diagnòstiques
Tractament de les infeccions corneals agudes: queratitis víriques, bacterianes, fúngiques i parasitàries Extracció de botons corneals en subjectes donants Cultius microbians
Maneig de la queratopatia herpètica crònica Trasplantament de membrana amniòtica en perforacions corneals i úlceres neurotròfiques Biòpsia diagnòstica
Diagnòstic de patologia corneal en malalties sistèmiques Trasplantament de còrnia. Queratoplàstia penetrant: descompensacions corneals Citologia d'impressió
Distròfies corneals: epitelials, estromals, endotelials Distròfies corneals, leucomes herpètiques, leucomes traumàtics, ectàsies corneals
Diagnòstic i classificació genètica (a través de l'IRB-Lleida) Trasplantament lamel·lar de còrnia. QLP (queratoplàstia lamel·lar profunda), preservant la capa endotelial: distròfies corneals anteriors, leucomes anteriors i queratocons avançats
Tractament de les degeneracions ectàsiques de la còrnia: queratocon, queratoglobus i degeneració marginal-lúcida Trasplantament endotelial ("DSAEK"). En casos de distròfia de Fuchs i edemes postcirurgia cataractes
Tractament de les úlceres neurotròfiques
Tractament de la queratopatia ulcerativa marginal
Teràpia mitjançant antimetabòlits en tumors i malalties immunitàries
Teràpia mitjançant sèrum autòleg en els defectes epitelials corneals
Tractament del rebuig de l'empelt corneal
Maneig de les lesions corneals per càustics

CIRURGIA PLÀSTICA OCULAR I ORBITÀRIA
Patologia palpebral Via lacrimal
Tractament mèdic Tractament quirúrgic
    Malalties de les parpelles: infeccions, blefaritis, mussols     Correcció de l'ectropi del punt lacrimal
Tractament quirúrgic     Correcció de l'estenosi del punt lacrimal
    Calazi     Permeabilització dels canalicles en patologia traumàtica
    Ectropi i entropi involutiu o cicatricial     Sondatge lacrimal en nens (1 any)
    Malposició de les pestanyes: triquiasi     Intubats amb sonda de Ritleng en epífora de nens majors a dos anys
    Ptosi palpebral: reparació de l'aponeurosi, resecció de m. de Müller, suspensió al frontal (material protèsic o penjall muscular)     Dacriorinostomia externa, petita incisió
    Ptosi de la cella     Dacriorinostomia endocanalicular amb làser díode
    Blefaroplàstia: reconstrucció del plec palpebral, correcció de la dermato-calàsia     Dacriorinostomia endonasal (en col·laboració amb ORL)
    Correcció de la retracció palpebral: traumàtica, paralítica, m. de Graves     Cirurgia de tumors del sac lacrimal
    Cirurgia de tumors benignes (excisió simple)     Conjuntivodacriocistorinostomia en absència de canalicles
    Excisió i reconstrucció palpebral per tumors malignes: carcinomes basocel·lulars, espinocel·lulars, etc
    Cirurgia correctora palpebral posttraumàtica
    Correcció de la síndrome de "floppy" palpebral (parpella laxa)
    Reseccions àmplies i cantoplàstia
    Tractament del blefarospasme (toxina botulínica)
    Correcció de l'apràxia de la mirada
    Cirurgia de malformacions congènites de les parpelles: ptosi, epicant, colobomes, ...
    Paràlisi facial o lagoftalmia: Tarsorràfies totals o parcials, implants d'or a la parpella superior. "Lifting" facial mitjà

Malaltia de Graves Basedow Patologia orbitària
Correcció de retraccions palpebrals Tractament quirúrgic
Ús d'empelts del pavelló auricular o altres     Enucleació
Müllerectomia     Evisceració
Secció i elongació de l'elevador de la parpella     Exenteració orbitària
Cirurgia de l'estrabisme restrictiu     Implant de materials porosos (Medpor, Alumina ..) després d'evisceració
    Reconstrucció de l'òrbita anoftàlmica
    Implant d'empelt dermogras
    Reconstrucció de fons de sac
    Resecció dels prolapses de greix intraconal
    Biòpsia orbitària
    Excisió de tumors orbitaris
Tractament mèdic
    Tractament de les cel·lulitis i abscessos orbitaris
    Maneig de la malaltia inflamatòria idiopàtica de l'òrbita
    Tractament mèdic de la orbitopatia de Graves Basedow

GLAUCOMA
Tècniques de diagnòstic precoç i seguiment Tractament quirúrgic Tractament amb làser
Tonometria d'aplanament Trabeculectomia no perforant Trabeculoplàstia làser argó
Seguiment mitjançant retinografia Trabeculectomia perforant Iridotomia làser Nd-YAG
Estudi de la capa de fibres del nervi òptic ("OCT") Ciclocrioteràpia Goniopuncions amb làser Nd-YAG
Estudi campimètric: índex de progressió de la pèrdua Reconstrucció de butllofes filtrants Iridoplàstia làser argó
Mesura del gruix corneal mitjançant paquimetria Implants valvulars
Utilització quirúrgica i postquirúrgica d'antimitòtics

PATOLOGIA DE CRISTAL·LÍ I RECANVI DE LENTS (IMPLANTS SECUNDARIS)
Tècniques quirúrgiques Altres actuacions a cambra anterior Tècniques diagnòstiques
Facoemulsificació + implant de lent en cambra posterior Revisió de ferida operatòria segment anterior Biometria
Facoemulsificació + implant de lent a sulcus Injecció en cambra anterior de medicament, aire, gas o viscoelàstic Ecografia B
Extracció extracapsular de cristal·lí + lent intraocular
Recanvi de lent intraocular
Implant secundari de lent intraocular de cambra posterior: sac, sulcus, suturades a sulcus
Implant de lent de cambra anterior, o pinçada a iris

RETINA I VITRI
Proves diagnòstiques i de seguiment Tractament mèdic i laserteràpia argó Tractament quirúrgic Altres tècniques quirúrgiques
Diagnòstic precoç de la retinopatia diabètica mitjançant càmera no midriàtica Retinopatia diabètica Tècniques de vitrectomia 20, 25 i 23G Tècniques esclerals per a tractament de despreniment de retina
Angiografia fluoresceínica Obstruccions vasculars Retinopatia diabètica proliferant Injecció intravítria de medicaments: anti-"VEGF", antibiòtics o antiin-flamatoris
Retinografia Estrips retinians Síndrome traccional macular Sutura i reconstrucció de lesions esclerals
Tomografia de coherència òptica ("OCT") Processos amb isquèmia i neovascularització Membrana epirretiniana
Test de colors Fanswort 100 Forat macular
Despreniment de retina
Hemorràgia vítria
Extracció de cristal·lí luxat o restes cristal·linianes a vitri
Extracció de lents intraoculars luxades a vitri
Reposició de lents intraoculars luxades a la cambra anterior o posterior
Extracció de cossos estranys intraoculars
Biòpsia vítria

Altres
Estrabisme i Oftalmologia infantil Urgències Uveïtis Neuroftalmologia
Diagnòstic i tractament mèdic i refractiu Perforació ocular sutura de ferida perforant Tècniques diagnòstiques i de seguiment Tècniques diagnòstiques i de seguiment
    Estrabisme Revisió quirúrgica i sutura de l'escleròtica i músculs     Diagnòstic clínic etiològic     Angiografia fluoresceínica
    Ambliopia Angiografia fluoresceínica     Retinografia
    Ametropies     Tomografia de coherència òptica "OCT"     "OCT"
Tractament quirúrgic de l'estrabisme     Biòpsia vítria: mostres per a cultius i citologia     Potencials visuals evocats
Tractament quirúrgic de l'epífora Tractament     Test de Lancaster
"Screenig"     Mèdic: etiològic o immunosupressor
    Retinopatia del prematur     Punció de medicació intravítria i / o subtenoniana
    Patologia congènita i tumoral     Vitrectomia

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018

Hospitalització
% ingressos urgents   11,8%
Altes hospitalització 112
Altes CMA 1.343
Estada Mitjana 2,00
Consulta Externa
Primeres visites 10.990
Visites successives   22.849
Total Visites 33.839
Hospital de Dia
Sessions   5.192
Quiròfans
Programades amb ingrés 94
Urgents 8
CMA 1.316
ambulatòries 83
Intervencions totals   1.501
Altra Activitat
Proves
Angiografia fluoresceínica 609
Biometria òptica 715
Camps visuals 1909
Fotografia de fons d"ull 31
Fotografia pol anterior de l" ull 4
Graduació d" ulleres 5163
Microscopia especular 32
Paquimetria 401
Refracció automàtica amb autorefractòmetre 7
Refracció sota cicloplègia 169
Retinografia 211
Retinògraf no midriàtic 1749
Test estereopsis (TNO) 5
Test schirmer 3
Tomografia de coherència òptica 11952
Tonometria 956
Topografia Corneal 30
RADIOLOG.
Ecografía oftàlmica 10
ADMINIST.
Primera visita d"infermeria 3
Visita interna de seguiment 8
Visita per cura d"infermeria 4
Visita successiva d"infermeria 4
TENOINV
Capsulotomia amb làser YAG 152
Capsulotomia amb làser YAG 152
Iridotomia amb làser YAG 14
Làserteràpia ARGO 1975
Làserteràpia YAG 117
Optometria -Graduació ulleres- 4874
PROCED IQ
Injecció intravítrea d"agent terapèutic 19
Injecció substitut cos vitri amb Implant dexametasona 220
Injecció substitut cos vitri amb Triamcinolona 1
Injecció substitut cos vitri amb Ranibizumab 726
Injecció substitut cos vitri amb Aflibercept 1.158

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Documentació

Protocols de supervisió: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal