gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Neurocirurgia

Tornar al llistat de Serveis

Equip

Caps de secció

Supervisor/a

Sra. Júlia Duran Vidal

Facultatius especialistes

Dr. Víctor Manuel Martínez Alcañiz

Dra. Katiuska Carolina Rosas Soto

Cartera de Serveis

Vascular
Hematomes
Malformacions angiogràficament ocultes
Procediments
   Craniotomia
   Evacuació
   Exèresi
Altres
Malformació de Chiari
Quists intracranials
Procediments
   Descompressió fossa posterior
   Plàstia duramàter
   Drenatge de quists
   Fenestració endoscòpica de quists
Columna vertebral
Patologia discal Patologia no discal
Hèrnies discals Siringomièlia
Procediments Fístula dural
   Microdiscectomia cervical amb o sense caixa intersomàtica AVM dural
   Microdiscectomia lumbar Tumors
   Foraminotomia    Extradurals
   Intradurals extramedul·lars
   Medul·lars
Medul·la ancorada
Procediments
   Laminectomia
   Exèresi
   Alliberament

Crani
Tumors Infeccions
Supratentorials Abscesos
Infratentorials Empiemes
Meningis Procediments
Ossis    Punció
Procediments    Punció ecoguiada
   Craniotomia    Craniotomia
   Microcirurgia
   Localització per ECO
   Endoscòpia

Traumatismes cranioencefàlics Hidrocefàlia
Hematoma subdural Congènita
Hematoma extradural o epidural Adquirida
Contusió cerebral    Posthemorràgica
Hematomes intraparenquimatosos    Postraumàtica
Fractura enfosament    Tumoral
Laceracions durals    Postinfecciosa
Fístules de LCR Procediments
Hipertensió intracranial refractària    Monitorització de la pressió intracranial
Defectes cranials       Sensors al parènquima, intraventriculars o epidurals
Procediments       Sensors lumbars
   Craniotomia descompressiva       Registres continuats
   Monitorizació de la pressió intracranial Estudi de la dinàmica del LCR
   Cranioplàstia Drenatge de LCR (ventricular, lumbar)
Vàlvula derivativa de LCR
Ventriculocisternostomia endoscòpica

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Hospitalització
% ingressos urgents   46,3%
Altes hospitalització 428
Altes CMA
Estada Mitjana 8,52
Consulta Externa
Primeres visites 823
Visites successives   2.212
Total Visites 3.035
Quiròfans
Programades amb ingrés   227
Urgents 116
CMA
Intervencions totals 343
Hospital de dia
Sessions 10
Altra Activitat
Segona opinió 4
ACTIVITAT INFERMERIA
Primera visita d"infermeria 196
Visita per cura d"infermeria 267
Visita successiva d"infermeria 129

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal