gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Aparell Digestiu

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de servei

Dr. Josep Mª Reñé Espinet

Supervisor/a

Sra. Dolors Sanmartin Terceiro

Facultatius especialistes

Dra. Eva Sesé Abizanda

Dr. Jose Mª Miñana Calafat

Dra. Montserrat Planella de Rubinat

Dr. Carles Aracil Blanc

Dra. Natividad Zaragoza Velasco

Dra. Tamara Revuelto Artigas

Dra. Tania Volta Pardo

Dra. Maria Perez Millan

Dra. Gisela Torres Vicente

Dra. Maria Isabel Miguel Salas

Dr. Miquel Marques Cami

Dra. Consuelo Ramirez Salazar

Investigadors associats

Dra. Carme Piñol Felis

Metges residents

Dra. Maria Nuria Torres Monclus

Dra. Diana Carolina Bayas Pastor

Dr. Diego Vazquez Gomez

Contacte

Sra. Cristina Paniagua Gonzalez

mcormo.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705 342

Tutors

Dr. Josep Mª Reñé Espinet

Dr. Juan Buenestado García

Cartera de Serveis

Consulta Externa
CAP de Mollerussa
CAP de Balaguer
CAP de Tàrrega
Consulta externa HUAV
Consulta externa HUSM
Unitat de Proves Funcionals Digestives
Test de l'alè amb hidrogen/metà/CO2 per a sobrecreixement bacterià
Temps de trànsit colònic
Temps de trànsit i intolerància a la lactosa i altres hidrats de carboni
pHmetria de 24 hores
Estudis de motilitat esofàgica i anorectal

Unitat d'Endoscòpia
Exploracions Tècniques terapèutiques
Fibrogastroscòpia Esclerosi i/o lligadura de varius esofàgiques
Fibrocolonoscòpia Extracció de cossos estranys
Rectosigmoïdoscòpia Esclerosi d'úlcera pèptica sagnant
Anurectoscòpia Col·locació d'hemoclips en úlceres sagnants
Test d'ureasa ràpid per a la detecció d'Helicobacter Pylori Polipectomia
Biòpsia intestinal perendoscòpica Mucosectomia
Biòpsia intestinal amb càpsula de Crosby Disecció submucosa
Colangiopancreatografia retrògada esdoscòpica Dilatacions neumàtiques
Ecoendoscòpia radial i sectorial Aplicació d'argó-beam
Hemodinàmica portal (cateterisme de venes suprahepàtiques) Gastrostomia endoscòpica percutània
Biòpsia hepàtica Esfinterotomia endoscòpica
Elastografia hepàtica (Fibroscan) Extracció de càlculs biliars
Colangioscòpia Col·locació de pròtesis biliars
Cromoendoscòpia Col·locació de pròtesis esofàgiques, gastrointestinals i colòniques
Punció mitjançant ecoendoscòpica sectorial
Col·locació de globus intragàstric per al tractament de l'obesitat

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018

Hospitalització
% ingressos urgents   73,8%
Altes hospitalització 1.012
Altes CMA  
Estada Mitjana 5,23
Consulta Externa
Primeres visites 2.977
Visites successives 9.138
Total Visites 12.115
Hospital de Dia
Sessions  1.249
Quiròfans
Programades amb ingrés 5
Urgents 8
CMA 388
ambulatòries 330
Intervencions totals 731
Altra Activitat
Proves
Aspirat Gastrointestinal 1
Biòpsia de recte,tancada(endoscòpica) 23
Biòpsia endoscòpica de budell gros 894
Biòpsia endoscòpica de budell prim 652
Biòpsia endoscòpica d"esòfag 186
Càpsula endoscòpica 39
Colonoscòpia 2967
Ecoendoscòpia baixa 9
Ecoendoscòpia Biliopancreàtica 150
Ecoendoscòpia esofagogàstrica 47
Enteroscòpia 33
Esofagogastroduodenoscòpia 2780
Ileoscòpia 1
Proctosigmoidoscòpia (no rigida) 110
Raspallat endoscòpic via biliar 46
Sigmoidoscòpia 73
Test de 13 C - Urea 322
Test H2 (espirat) 1
Test H2 espirat amb fructosa-sorbitol 113
Test H2 (espirat) lactosa 5 h 112
Test H2 (espirat) lactulosa 3 h 56
RADIOLOG.
Biòpsia de via biliar 39
Colangiopancreaticografia retrògrada endoscòpica [CPRE] 367
Elastografia hepática 573
Temps de trànsit colònic 13
ADMINISTRATIVA
Primera visita d"infermeria 134
Segona opinió 1
Visita interna de seguiment 1372
Visita successiva d"infermeria 76
ACTIVITAT INFERMERIA
Educació Sanitària 30
TENOINV
Biofeedback anorectal 1
Desvolvulació endoscòpica de vòlvul d"intestí gros 5
Dilatació endoscòpica Acalàsia (Globus) 2
Dilatació endoscòpica de colon (amb sonda) 12
Dilatació endoscòpica d"estenosi esofàgica amb globus 11
Ecoendoscòpia amb punció 81
Electrocoagulació lesió digestiva 114
Esclerosi endoscòpica varices esofàgiques 1
Extracció endoscòpica cos estrany intraluminal de colon 1
Extracció endoscòpica cos estrany intraluminal d" esòfag 24
Extracció endoscòpica cos estrany intraluminal d" estómac 11
Inserció de sonda nasointestinal 8
Inserció endoscòpica de sonda de gastrostomia 5
PROCED IQ
Altres destruccions de lesió o teixit d"esòfag 3
Altres destruccions de lesió o teixit d"estómac 7
Altres electrocoagulacions de lesió o teixit de recte 4
Altres operacions de vies biliars. Inserció o reemplaçament de pròtesi biliar 47
Biòpsia d" estómac,tancada(endoscòpica) 1356
Col•locació endoscòpica bandes elàstiques a esòfag 63
Col.locació endoscòpica de clips a l"esòfag 5
Col.locació endoscòpica de clips a l"estómac /duodè 57
Col.locació endoscòpica de clips a l"intestí gros 155
Col•locació endoscòpica de pròtesi enteral 4
Col•locació endoscòpica de pròtesis d"esòfag 10
Control endoscòpic d"hemorràgia gàstrica o duodenal 76
Destrucció endoscòpica d"altra lesió o teixit d"intestí gros. Ablació de tumor, 5
Dilatació de pílor endoscòpica. Dilatació amb endoscopi de baló, dilatació del lloc de gastrojejunostomia 3
Dilatació EEI amb injeccio de toxina botulinica 5
Dilatació endoscòpica d"ampul•la i conducte biliar. Per procediments classif. a51.10-51.11, 52.13 14
Dilatació endoscòpica de conducte pancreàtic. Dilatació de conducte de Wirsung 1
Electrocoagulació radical de lesio o teixit de recte 2
Esfinterectomia i papil•lotomia endoscòpiques. 13
Esfinterotomia endoscòpica 174
Excisió / Destrucció endoscòpica de lesió o teixit d"estómac 2
Excisió/destrucció endoscòpiques de lesió o teixit d"estómac. Polipectomia gàstrica, varices gàstriques 3
Excisió local d"altra lesió o teixit d"esòfag 4
Excisió o destrucció endoscòpica de lesió de conducte biliar o esfínter de Oddi 6
Excisió o destrucció endoscòpiques de lesió de duodè 3
Exploració de colèdoc per a extracció de càlculs 10
Extracció endoscòpica de càlcul(s) de conducte pancreàtic. P/procediments classif. a 51.10-51.11, 52.13 11
Extracció endoscòpica de càlcul(s) del conducte biliar. Per procediments classif. a 51.10-51.11, 52.13 133
Fulguració endoscòpica de lesions de colon amb Argó 1
Fulguració endoscòpica de lesions d"estómac amb Argó 5
Inserció endoscòpica de pròtesi a colon 3
Inserció endoscòpica de pròtesi a conducte biliar. Endopròtesi de conducte biliar 91
Inserció endoscòpica de stent a conducte pancreàtic. Per procediments classif. a 51.10-51.11, 52.13 24
Lligadura de varices gàstriques 1
Mucosectomia endoscòpica colon 97
Mucosectomia endoscòpica de recte 2
Mucosectomia endoscòpica duodenal 1
Mucosectomia endoscòpica esofàgica 1
Mucosectomia endoscòpica gàstrica 16
Polipectomia (endoscòpica) de recte 4
Polipectomia endoscòpica d"intestí gros 701
Polipectomia gàstrica endoscòpica 37
Tatuatge endoscòpic de lesió intraluminal del colon 73
Tatuatge endoscòpic de lesió intraluminal de l "estómac 4
Tractament endoscòpic d´hemorràgia del colon o recte 20

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal