gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Cirurgia General i Aparell Digestiu

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de servei

Dr. Jorge Juan Olsina Kissler

Caps de secció

Dr. Alfredo Escartín Arias

Dr. José Enrique Sierra Grañón

Dr. Jordi Melé Olivé

Facultatius especialistes

Dr. José Antonio Baena Fustegueras

Dra. Mª Cruz De la Fuente Juarez

Dra. María Rufas Acín

Dr. Rafael Villalobos Mori

Dra. Maite Santamaría Gomez

Dr. Jordi Escoll Rufino

Dr. Fernando Herrerías González

Dra. Mª Carmen Mías Carballal

Dra. Yolanda Maestre Gonzalez

Dra. Nuria Mestres Petit

Dra. Cristina Gas Ruiz

Dra. Marta Lourdes González Duaigües

Dr. Jaume Tur Martinez

Dr. David Ambrona Zafra

Dr. Jimy Harold Jara Quezada

Dr. Fulthon Frank Vela Polanco

Dra. Silvia Pérez Farre

Dra. Ana Isabel Pinillos Somalo

Dra. Mireia Merichal Resina

Metges residents

Dra. Elena Cuello Guzman

Dr. Jaume Ortega Alcaide

Dr. Ferney David Gomez Baez

Dr. Guillermo Lopez Soler

Dr. Eric Gutierrez Pérez

Contacte

Sra. Marta López Domingo

mlopzd.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705298

Tutors

Dr. Enrique Sierra Grañón

Cartera de Serveis

Cirurgia
D'Esòfag Gastroduodenal Intestí Prim Obesitat Còlon
Traumatismes Traumatismes Traumatismes By-pass gàstric Traumatismes
Tumors benignes i malignes Úlceres duodenals Complicacions de les malalties inflamatòries Gastroplàstia tubular Apendicitis
Acalàsia Ulceres gàstriques Tumors benignes i malignes Scopinaro Tumors benignes i malignes
Hèrnia de hiatus Perforacions gastroduodenals Angiodisplàsies Switch duodenal Vòlvuls
Esòfag de Barret Hemorràgies per gastritis, úlceres, varius gastroesofàgiques Divertícul de Meckel Diverticulitis
Estenosis peòtiques Càncer i altres tumors d'estómac i duodè Adherències postoperatòries Prolapses
Perforacions Mallory-Weiss Cossos estranys Invaginació de l'adult Prolapses
Tumors periampulars Cossos estranys Colitis ulcerosa
By-pass gàstric en obsesitat Obstruccions de diversa etiologia Colitis isquèmica
Vòlvuls Cossos estranys
Hèrnies internes Angiodisplàsies
Laparoscòpia Malaltia inflamatòria intestinal
Laparoscòpia colorectal

Altes glàndules suprarenals Anus i Regió Perianal Fetge Pàncrees Melsa
Adrenalectomia oberta i laparòscopia Abscessos Tumors benignes Tumors benignes i malignes de pàncrees endocrí i exocrí Quists
Fístules Tumors malignes primitius i metastàsics Pancreatitis aguda i crònica Traumatismes
Hemorroides Abscessos sèptics i parasitaris Traumatismes Tumors
Estenosis Quists parasitaris i no parasitaris Quists i pseudoquists
Traumatismes

Tiroides Paratiroides Paret Ambulatòria
Goll eutiroidí Hiperparatiroidisme primari Hèrnies inguinals /crurals Hèrnies
Goll hiperfuncional Hiperparatiroidisme secundari Hèrnia Spiegel Patologies perianals
Tumors malignes Tumors Eventraccions Cirurgies parts toves superficials
Goll endotoràcic Traumatismes
Tumors

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Hospitalització
% ingressos urgents   54,3%
Altes hospitalització 2.402
Altes CMA 273
Estada Mitjana 5,48
Consulta Externa
Primeres visites 5.518
Visites successives 6.403
Total Visites 11.921
Hospital de Dia
Sessions   98
Quiròfans
Programades amb ingrés  910
Urgents 854
CMA 260
ambulatòries 29
Intervencions totals
Altra Activitat
ADMINIST.
Altres entrevistes i avaluacions 3
Avaluació Comité 487
Primera visita d"infermeria 118
Segona opinió 4
Visita per cura d"infermeria 298
Visita successiva d"infermeria 1646
ACTIVITAT INFERMERIA
Cura de ferides i altres lesions 965
Cures d"eliminació, sondes i drenatges 19
Educació Sanitària 328
Medicació 125
Obtenció de mostres 18
Procediments Diagnòstics i Terapèutics 5
PROCED IQ
Altres procediments d"hemorroides. Procediment de Lord 9
Evacuació d"hemorroides trombosades 2
IQ menor consulta externa 3
Lligadura d"hemorroides 86

Activitat Docent

Cronograma Rotacions: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Documentació

Protocols de supervisió: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal