gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Cardiologia

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de servei

Dr. Fernando Worner Diz

Caps de secció

Dra. Eva Pueo Crespo

Dr. Juan Manuel Casanova Sandoval

Facultatius especialistes

Dr. Manel Piqué Gilart

Dra. Iris De la Puerta Gonzalez-Miró

Dra. Isabel Hernández Martí

Dr. Carles Tomás Querol

Dra. Albina Aldomá Balasch

Dr. Pedro Kristian Rivera Aguilar

Dr. Pablo Pastor Pueyo

Dra. Anna Bosch Gaya

Dr. Diego Menendez Ramírez

Dr. Ramon Bascompte Claret

Dra. Emilia Blanco Ponce

Dr. Diego Fernández Rodriguez

Dra. Jara Gayan Ordas

Dra. M. Dolors Viles Bertran

Dra. Marta Zofia Zielonka

Dr. Carlos Eduardo Gonzalez Matos

Dr. Carlos Eduardo Gonzalez Matos

Dra. Lucia Matute Blanco

Dra. Hildemari Trini Espinosa Viamonte

Metges residents

Dra. Marta Zofia Zielonka

Dr. Eduardo Alexander Pereyra Acha

Dra. Immaculada Calaf Vall

Dra. Nuria Pueyo Balsells

Dr. Ignacio Barriuso Barrado

Dra. Patricia Irigaray Sierra

Dra. Tania Siddartha Altahir Ramírez Martínez

Contacte

Telèfon 973 705273

Tutors

Dra. Mª Dolors Vilés Bertran

Cartera de Serveis

Consultes generals
Primeres consultes
Consultes de seguiment
Consultes ràpides de resultats
Consulta d'alta resolució
Consulta especialitzada de marcapassos
Consulta especialitzada d'arítmies
Estreta relació i comunicació amb medicina primària
Unitat d'hospitalització
Seguiment clínic dels pacients
Interconsultes hospitalàries
Ecocardiografia i Doppler
Monitoratge amb telemetria
Unitat d'insuficiència cardíaca
Control i seguiment de l'ICC crònica
Rehabilitació cardíaca (en desenvolupament)

Unitat coronària
Monitoratge hemodinàmic Monitoratge Electrocardiogràfic Suport Hemodinàmic
Monitoratge de pressions Electrocardiograma Farmacològic
      Pressió arterial invasiva i no invasiva Monitoratge fix Contrapulsació aòrtica
     Pressió venosa central Monitoratge per telemetria Punció i drenatge pericàrdics
      Pressió artèria pulmonar Detecció, control i tractament d'arítmies Punció i drenatge pleural
      Pressió d'enclavament pulmonar      Cardioversió elèctrica
Determinació del cabal cardíac convencional i continu       Sobreestimulació auricular i ventricular
      Per termodilució       Implantació de marcapassos provisional
      Per impedància Estudi variabilitat de l'ST
Resistències vasculars i transport d'oxigen      Nutrició enteral
Estudi reactivitat pulmonar (test agut vasodilatador)      Hemofiltració arteriovenosa contínua
Ecocardiografia i Doppler      Hemofiltració venovenosa contínua
Saturació arterial i venosa mixta contínues Hipotèrmia terapèutica
Pulsioximetria

Suport Ventilatori Suport Metabòlic Suport Renal Altres
Ventilació mecànica invasiva Nutrició parenteral completa Hemofiltració arteriovenosa contínua Assistència continuada les 24 hores al dia
Ventilació mecànica no invasiva Nutrició parenteral perifèrica Hemofiltració venovenosa contínua Suport Vital Basic (SVB) i Avançat (SVA)
Insuflació de gas transtraquial Nutrició enteral Transport intrahospitalari de pacient crític
Hipotèrmia terapèutica

Unitat d'imatge i exploracions funcionals
Ecocardiografia transtoràcica, amb i sense contrast endovenós Ecocardiografia d'estrès Altres
Mode M Estrès farmacològic: Dobutamina, Dipiridamol Ecocardiografia transesofàgica, amb i sense contrast endovenós
2D Estrès físic: ecocardiograma d'esforç (cinta rodant) Prova d'esforç convencional (cinta rodant)
Doppler color, polsat i continu
Doppler tisular
Strain, strain rate
3D

Unitat d'hemodinàmica i cardiologia intervencionista
Cateterismes diagnòstics (fonamentalment per via radial) Intervencionisme percutani (fonamentalment per via radial) Altres
Coronariografies Angioplàstia primària i de rescat en el context d'infart agut de miocardi Biopsia endomiocàrdica
Ventriculografia Angioplàstia amb baló convencional Contrapusació aórtica
Aortografia Angioplàstia amb baló de tall Ecografia intracoronària amb histologia virtual
Cateterisme cardíac dret Implantació de stents convencionals Estudi funcional arterial coronari (guia de pressió intracoronària)
Anàlisi dels estudis amb programa de quantificació tridimensional Implantació de stents farmacoactius Segellat arterial percutani
Manometries arterials, venoses i de totes les cavitats cardíaques Dispositius d'aspiració de trombus Estudi reactivitat pulmonar (test agut vasodilatador)
Dispositius de protecció d'embolització distal
Aterectomia rotacional

Unitat d'arítmies
Consulta Externa Procediments i Estudis No Invasius
Consulta monogràfica especialitzada en Arítmies Cardíaques Registre Holter ECG de 24 hores
Consulta monogràfica d'infermeria de control i seguiment de Marcapassos Monocamerals Registre Holter ECG de 48 hores
Consulta monogràfica de control i seguiment de Dispositius Complexos (Marcapassos bicamerals, Marcapassos Resincronitzadors, Desfibril·ladors Convencionals i Desfibril·ladors Resincronitzadors) Cardioversió elèctrica
Consulta de cures d'infermeria de ferides quirúrgiques post-implant de dispositius Test farmacològic per avaluació de canalopatíes

Procediments Electrofisiològics Implant de Dispositius
Estudis Electrofisiològics Implant d'Enregistrador d'Esdeveniments ("Reveal")
      Estudi de la funció sinusal Implant de Marcapassos Provisional
      Estudi de la conducció auriculo-ventricular Implant de Marcapassos Convencional Definitiu
Implant de Marcapassos Convencional Definitiu Estudi d'arítmies supraventriculars Implant de Marcapassos Convencional Definitiu
      Estudi d'arítmies ventriculars       Implant de Marcapassos VVI
Procediments d'Ablació Estàndard       Implant de Marcapassos VDD
      Ablació de Taquicàrdia per Reentrada Intranodal       Implant de Marcapassos DDD
      Ablació de Via Accessòria       Explant i Recanvi de generador de Marcapassos Convencional esgotat
      Ablació d'Istme Cavo-Tricuspídeu Implant de Marcapassos Resincronitzadors
      Ablació del node AV Explant i Recanvi de generador de Marcapassos Resincronitzador esgotat
Procediments d'Ablació Complexa (amb ús de Navegador Eletroanatòmic) Implant de Desfibril·lador Automàtic Convencional: Monocameral i Bicameral
      Ablació de Flutter auricular Atípic Explant i Recanvi de generador de Desfibril·lador Automàtic Convencional
      Ablació de Taquicàrdia Auricular Implant de Desfibril·lador Automàtic Resincronitzadors
      Ablació de Taquicàrdia Ventricular Explant i Recanvi de generador de Desfibril·lador Automàtic Resincronitzador
      Ablació d'Extrasístolia Ventricular

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Hospitalització
% ingressos urgents   73,4%
Altes hospitalització 1.430
Altes CMA 74
Estada Mitjana 4,80
Consulta Externa
Primeres visites 3.259
Visites successives 7.481
Total Visites 10.740
Hospital de Dia
Sessions  688
Altra Activitat
Proves
Cateteritzacio arterial 7
Control Holter implantable 102
ECG - Holter 24 hores 1127
EEF d" arítmies 105
EEF d"arritmies supraventriculars 17
EEF de conducció 52
Electrocardiograma 8117
Electrocardiograma de ritme 123
Estudi de vasos coronaris amb OCT ( tomografia de coherència òptica). 29
Estudi funció miocàrdica 25
FFR o Estudi del fluxe fraccional de reserva coronària: 21
Monitoratge de pressió arterial sistèmica 159
Prova d"esforç convencional en Treadmill 410
Prova provocació de síndrome de Brugada 20
Pulsioximetria 368
Retirada ECG-Holter 24 hores 1110
Revisió de DAI 73
Test d"Adenosina 3
Verificació de la impedància de l"elèctrode d"un marcapassos 2523
Verificació del llindar de voltatge o amperatge d"un marcapassos 2520
Verificació del ritme d"un marcapassos (Funcionament) 2198
RADIOLOG.
Arteriografia coronària 860
Arteriografia de la mamària interna 12
Control radiològic de procediment (catèter, implant, altres) 138
Drenatge de pericardi guiat per ultrasons 1
Ecografia cardíaca d"estrès farmacològic 15
Ecografia cardíaca d"estrès físic 127
Ecografia cardíaca transesofàgica 181
Ecografia cardíaca transesofàgica 182
Ecografia cardíaca transesofàgica 183
Ecografia cardíaca transesofàgica 184
Ecografia cardíaca transesofàgica 185
Ultrasò intravascular 23
ADMINISTRATIVA
Avaluació Comité 31
Primera visita d"infermeria 586
Segona opinió 1
Visita per cura d"infermeria 1079
ACTIVITAT INFERMERIA
Control de paràmetres i monitorització 631
Cura de ferides i altres lesions 233
Cures d"alimentació i Nutrició 5
Cures de catèters 62
Cures de comunicació i interacció 14
Cures de mobilització 91
Cures de seguretat 197
Cures d"higiene i Prevenció Infecció 189
Cures d"oxigenació 53
Educació Sanitària 472
Medicació 148
Obtenció de mostres 3
Procediments Diagnòstics i Terapèutics 4805
 
TENOINOVACIÓ
Anestèsia Local 188
Cardioversió 193
Col•locació via central: Femoral 6
Col•locació via central: Jugular 3
Col•locació via central: Subclàvia 4
Desfibril•lació externa 5
Injecció d"antibiòtic 101
Sedació 10
Sedació Endovenosa 130
Tècnica de Seldinger 344
Ventilació assistida invasiva 2
Ventilació assistida no invasiva 1
PROCED IQ
Ablació de lesió cardíaca per radiofreqüència 120
Ablació de lesió o teixit del cor per via accessòria 1
Ablació de l" istme cava tricúspide 2
Ablació de taquicàrdia auricular per focus ectòpic 1
Ablació de taquicàrdia ventricular idiopàtica 1
Ablació epicàrdica d" una arítmia ventricular 1
Altra eliminació d"obstrucció d"artèriacoronària. Angioplàstia coronària NOS 20
Angioplàstia coronària amb cutting ballon 42
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP amb baló 391
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP de rescat 5
Angioplàstia coronària transluminal percutània (actp) o aterectomia coronària 75
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP primària 223
Angioplàstia coronària transluminal percutània / Aterectomia rotacional 10
Angioplàstia de baló farmacoactiu 43
Aortografia. arteriografia d"aorta i crossa aòrtica. 24
Arteriografia d"altres vasos intratoràcics 1
Arteriografia d"artèries femoral i altres artèries d"extremitat inferior 4
Cateterització cardíaca combinada dretai esquerra 101
Cateterització cardíaca dreta. cateterització cardíaca nos. 9
Cateterització cardíaca esquerra 156
Imatge endovascular de vasos coronaris 12
Implantació de dos stents vasculars 117
Implantació de quatre o més stents vasculars 9
Implantació desfibril•lador resincronitzador cardíac, sistema total [CRT-D] 8
Implantació de tres stents vasculars 25
Implantació d"un stent vascular 346
Implantació marcapàs resincronitzador cardíac sense menció de desfibril•lació, sistema total [CRT-P] 11
Implantació o reemplaçament de desfibril•lador/cardioversor automàtic, sistema total [AICD 22
Implantació/reemplaçament desfibril•lador resincronitzador cardíac només generador d"impulsos [CRT-D] 1
Implantació/reemplaçament marcapàs resincronitzador cardíac només generador impulsos[CRT-P] 2
Implant de baló de pulsació 26
Implant Holter implantable 24
Infusió trombolítica d"artèria intracoronària.Efectuada directament: infusió enzim, inhibidor plaquetari 94
Inserció de marcapasos VDDR 1
Inserció de marcapàs permanent, inicialo reemplaçament, tipus de dispositiu noespecificat 344
Inserció de marcapassos bicameral 2
Inserció de marcapassos DDDR 15
Inserció de marcapassos SSIR 12
Inserció de marcapassos VVI 1
Inserció de sistema de marcapàs transvenós temporal 18
Inserció de stent d"artèria coronària, alliberador de fàrmacs. 313
Inserció de stent(s) d"artèria coronària, no alliberador de fàrmacs. Stent(s): sol, combinat 220
Inserció inicial de derivació (elèctrode) transvenosa en el ventricle 37
Inserció inicial de derivacions (elèctrodes) transvenoses en aurícula i ventricle 68
Pericardiocentesi 6
Procediment en dos vasos 47
Procediment en la bifurcació d"un vas 132
Procediment en tres vasos 3
Procediment en un únic vas 488
Revisió de derivació (elèctrode). Reparació d"elèctrode, reposició d"elèctrode,revisió derivació NOS 13
Revisió o recol•locació de receptacle de marcapàs. Desbridament i adaptació, cre 2
Revisió o retirada de dispositiu de marcapàs. Reparació de dispositiu, retiradasense reemplaçament 3
Substitució de marcapassos de cambra única sensible a la freqüència 5
Substitució de marcapassos de doble cambra 6
Trombectomia coronària transluminal percutània 94

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal