gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Formació i Docència • Formació Especialitzada

Oncologia Radioteràpica

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de servei

Dr. Moisés Mira Flores

Facultatius especialistes

Dr. José Baquedano Baquedano

Dra. Elena Garcia Alonso

Dra. Marta Bonet Beltran

Dra. M.Vicenta Carrizo Ibarra

Dr. Angel Forner Forner

Dra. Virginia Garcia Reglero

Dra. Carlota Monfa Binefa

Dra. Maria Vicenta Carrizo Ibarra

Dr. Rogelio Antonio Robaina Escobar

Metges residents

Dr. Sara Vazquez Gonzalez

Dra. Lucia Tueros Farfan

Dossier Projecte Radiació +++

Veure el document: PDF

Contacte

Sra. Rosa Roig Barbé

radioterapia.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705204

Tutors

Dr. Moisés Mira Flores

Cartera de Serveis

Consultes mèdiques Consulta d'infermeria Radioteràpia superficial Tractaments generals amb Estronci radioactiu
Consultes de pacients per a valoració i decisió de tractament radioteràpic Consulta de control i avaluació de tolerància en pacients durant tractament radioteràpic Tumors de pell Tractament de metàstasis òssies generalitzades en càncer de pròstata i de mama
Consulta de seguiment, avaluació de resposta i de toxicitat en pacients tractats
Consulta de control i avaluació de tolerància en pacients durant tractament radioteràpic

Radioteràpia pal·liativa Patologies benignes Altres processos que requereixen tractament radioteràpic
Antiàlgica Queloides Irradiació de sang i derivats hemàtics
Hemostàtica Hemangiomes Castració
Compressions medul·lars Exoftalmos
Síndromes de vena cava superior Prevenció de la ginecomàstia
Artropaties degeneratives
Tumoracions hipofisàries benignes
Malaltia de Peyronie

Radioteràpia conformada 3D amb fotons i/o electrons de les següents patologies Procediments Participació en Comitès multidisciplinaris Altres Prestacions
Tumors del SNC Simulació-planificació en càncer de cap i coll Tumors de l'esfera ORL Simulació Virtual
Tumors d'úter Simulació-planificació en càncer de cèrvix i endometri Tumors de mama Planificació Tridimensional
Tumors vesicals Simulació-planificació en el càncer de mama amb cirurgia conservadora i irradiació de cadenes ganglionars Tumors toràcics Dosimetria física
Tumors de pròstata Simulació-planificació en el càncer de mama amb cirurgia conservadora i sense irradiació de cadenes ganglionars Tumors urològics (HUAV) Dosimetria clínica
Tumors de testicle Simulació-planificació en el càncer de mama amb cirurgia conservadora amb irradiació de cadenes ganglionars Tumors urològics (H.Santa María) Assessorament tècnic en la compra i acceptació d'equips
Tumors de parts toves Simulació-planificació en el càncer de mama amb mastectomia amb cadenes gangliomars Tumors de pell control de qualitat en radioteràpia segons el Reial Decret 1566/1998
Tumors ossis Simulació-planificació en el càncer de mama amb mastectomia sense cadenes gangliomars Tumors colorectales (HUAV) Desenvolupament i actualització del programa de control de qualitat en la planificació de radioteràpia
Tumors endocrins Simulació-planificació en càncer de pulmó · procediment de simulació-planificació d'en gliomes Tumors colorectales (H. Santa María) Planificaciói càlcul dels tractaments de radioteràpia
Tumors de cap i coll Simulació-planificació de sarcomes de parts toves Tumors hepatobiliars Protecció radiològica del personal
Tumors cutanis Simulació-planificació de tumors cutanis Tumors ginecológics
Melanoma Simulació-planificació de tumors d'estómac i esòfag Tumors endocrins control dels nivells de radiació i contaminació de les àrees
Tumors d'origen desconegut Simulació-planificació de tumors de pàncrees Gestió de fonts i residus radioactius
Limfomes i mielomes Simulació-planificació de tumors de colón (recte) Gestió i renovació de les acreditacions del personal professionalment exposat
Tumors de pulmó Simulació-planificació de tumors urològics: pròstata, bufeta, testicle,... Gestió de les autoritzacions de les instal·lacions radioactives
Tumors de mama Tractament radioteràpic en càncer de cap i coll Desenvolupaments dels procediments en matèria de radioprotecció
Tumors esofàgics Tractament radioteràpic en càncer de cèrvix i endometri Inspeccions periòdiques del servei de Coordinació d'Activitats Radioactives i del CSN
Tumors gàstrics Tractament radioteràpic en el càncer de mama amb cirurgia conservadora i irradiació de cadenes ganglionars Formació en Protecció radiològica
Tumors de colon i recte Tractament radioteràpic en el càncer de mama amb cirurgia conservadora i sense irradiació de cadenes ganglionars Formació pregraduada
Tumors de pàncrees Tractament radioteràpic en el càncer de mama amb mastectomia amb cadenes ganglionars Formació postgraduada
Tumors hepàtics Tractament radioteràpic en el càncer de mama amb mastectomia sense cadenes ganglionars Formació continuada
Sarcomes Tractament radioteràpic en càncer de pulmó
Tractament radioteràpic en gliomes
Tractament radioteràpic en sarcomes de parts noves
Tractament radioteràpic en tumors cutanis
Tractament radioteràpic en tumors d'estómac i esòfag
Tractament radioteràpic en tumors de pàncrees
Tractament radioteràpic en tumors de colón (recte)
Tractament radioteràpic en tumors ortològics: pròstata, bufeta, testicle,...
Tractament radioteràpic en situacions d'urgència: compressions medul·lars, síndrome de vena cava, etc.
Tractament radioteràpic antiàlgic
Tractament radioteràpic hemostàtic
Tractament radioteràpic en processos beningnes

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Consulta Externa
Primeres visites 1.078
Visites successives   8.920
Total Visites 9.998
Hospital de dia
Sessions   66
Altra activitat
Total tractaments 837
  Nivell 1 188
  Nivell 2 243
  Nivell 3 152
  Nivell 4 254
Sessions rdt pacients ambulatoris 16.627
Sessions rdt pacients ingressats 575
Proves
Estudi Dosimetria RT 3D 584
Estudi Dosimetria RT esteroatàxica intracraneal 1
Estudi Dosimetria RT IMRT 280
Estudi RT esteroatàxica extracraneal 10
ADMINIST.
Avaluació Comité 8
Primera visita d"infermeria 851
Visita per cura d"infermeria 287
Visita successiva d"infermeria 5053
ACTIVITAT INFERMERIA
Circuits 2393
Control de paràmetres i monitorització 2027
Cura de ferides i altres lesions 297
Cures associades a creences i valors 2112
Cures d"alimentació i Nutrició 2230
Cures de benestar 3533
Cures de catèters 113
Cures de comunicació i interacció 3212
Cures d"eliminació, sondes i drenatges 258
Cures de mobilització 111
Cures de seguretat 3310
Cures d"higiene i Prevenció Infecció 1798
Cures d"oxigenació 16
Educació Sanitària 3289
Educació sanitària alimentació enteral 82
Medicació 1037
Obtenció de mostres 60
Procediments Diagnòstics i Terapèutics 2831
Urgències 5
TENOINV
Simulació Radioteràpia Inicial 846

Activitat Docent

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal