gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Formació i Docència • Formació Especialitzada

Urologia

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de secció

Dr. Joan Ramon Bordalba Gómez

Supervisor/a

Sr. Josep Maria Gutiérrez Vilaplana

Facultatius especialistes

Dr. David Garcia Belmonte

Dr. Xavier Pascual García

Dra. Carlota Sancho Lopez

Dr. Guillero Velez Gayasamin

Dr. Jaume Pelegri Gabarro

Dra. Meritxell Palomera Fernandez

Dra. Marta Viridiana Muñoz Rivero

Metges residents

Dra. Marina Riera Ponsati

Dr. Agustí Marfany Pluchart

Dr. Jorge Peña Lueza

Contacte

Sra. Núria Gené Roig

ngene.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705253

Tutors

Dr. Jesús Guajardo Guajardo

Cartera de Serveis

Proves diagnòstiques Actes terapèutics Intervencions quirúrgiques
Biòpsia punció pròstata Cateterisme uretral Abscés perirenal. Desbridament i drenatge Nefropèxia
Biòpsia punció testicle Dilatacions uretrals Abscés urinós drenatge Nefrostomia percutània
Biòpsia quirúrgica urològica Punció evacuadora. Hidrocele Amputació parcial del penis Nefroureterectomia total
Biòpsia renal percutània Punció suprapúbica. Talla vesical Càlculs, cossos estranys. Extirpació per cistoscòpia. Litotrícia Operació incontinència urinària via abdominal
Cistomanometria Amputació penis Carúncula uretral. Carunculectomia Orquiopèxia bilateral
Cistoscòpia, amb cistoscop flexible Castració bilateral Orquiopèxia unilateral
Cistoscòpia diagnòstica biòpsia Castració unilateral Parafimosi. Tractament quirúrgic
Ecografia transrectal de pròstata Cavernostomia Pielostomia
Ecografia urològica Circumcisió fimosi Pielolitotomia laparoscòpica
Estudi funcional urològic complet, inclòs perfil uretral Cistectomia laparoscòpica Pieloplàstia laparoscòpica
Fluxometria Cistectomia parcial Pòlips uretrals
Pielografia ascendent Cistectomia radical més ureteroileostomia Prolapse uretral
Ureteroscòpia Cistectomia radical més ureterostomia cutània Prostatectomia radical laparoscópica
Cistectomia total Prostatectomia radical – ampliada – (limfadenectomia)
Cistocele més operació tractament incontinència via abdominal Enucleació prostàtica amb làser Holmium
Cistoplàstia Pròtesi testicular
Cistoràfia Diverticulectomia vesical
Decapsulació renal Quist d'escrot. Tumor superficial. Extirpació
Ectòpia abdominal testicle. Tractament quirúrgic Quist de cordó. Extirpació
Electrocoagulació de papil•loma de gland i meat Quist renal. Tractament quirúrgic o per punció
Electrocoagulació transuretral Ressecció coll vesicular qualsevol via
Emasculació total amb limfadenectomia Ressecció transuretral de pròstata
Enterocistoplàstia Ressecció transuretral de tumors vesicals
Epididimectomia Resseccions transuretrals de neoformacions uretrals
Epispàdies segon temps Secció istme ronyó en ferradura
Epispàdies primer temps Supraadrenalectomia
Extracció de càlculs o cossos estranys uretra Supraadrenalectomia laparoscòpica
Extraccions de càlculs uretrals via endoscòpica Suspensió vesical laparoscòpica
Fístules genitourinàries. Correcció quirúrgica Talla vesical o cistotomia
Frenulectomia desbridament prepucial Torsió del cordó espermàtic. Tractament quirúrgic
Gangrena de Fournier, tractament quirúrgic Trasplantectomia
Hidrocele amb hèrnia congènita Ureterectomia
Hidrocele unilateral Ureterocele
Hidrocele bilateral Ureterocistoneostomia bilateral
Hipospàdies en un sol temps Ureterocistoneostomia unilateral
Hipospàdies primer temps Ureteroileostomia cutània (Bricker)
Incontinència urinària. Operacions per via vaginal amb o sense Cistoureterocele Ureterolisi per fibrosi retroperitoneal
Intervencions menors Ureterolitotomia
Limfadenectomia inguinal bilateral Ureteroplàstia, tractament complet
Limfadenectomia radical retroperitoneal Ureteroplàstia. Ureteropielostomia
Litoclasth (ureteral i vesical) Ureteroràfia
Litotrícia amb làser Holmium Ureteroscòpia i litotrípsia in situ
Litotrípsia de litiasi ureteral in situ Ureterosigmoidostomia cutània
Litotrípsia de litiasi vesical in situ Ureteriosigmoidostomia unilateral
Lumbotomia exploradora. Biòpsia Ureterostomies cutànies
Meatotomia uretral, meatoplàstia Uretrotomia endoscòpica
Nefrectomia Uretrotomia interna o externa, uretrostomia
Nefrectomia bilateral Varicocele unilateral
Nefrectomia laparoscòpica Varicocele bilateral
Nefrectomia parcial Vasectomia bilateral
Nefrectomia radical laparoscópica Vesiculectomia
Nefrectomia, nefrolitotomia

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Hospitalització
% ingressos urgents   50.8%
Altes hospitalització 1.381
Altes CMA 191
Estada Mitjana 5,34
Consulta Externa
Primeres visites 3.809
Visites successives   14.306
Total Visites 18.115
Hospital de Dia
Sessions   918
Quiròfans
Programades amb ingrés   659
Urgents 268
CMA 191
ambulatòries 6
Intervencions totals 1.124
Altra Activitat
Proves
Cistoscopia Transuretral 659
Fluxometria urinaria 1519
Mesura miccional residual 2074
Urodinàmia basica - manometria urinària 236
RADIOLOG.
BAG de pròstata transrectal guiada per ultrasons 299
Doppler de penis 1
Ecografia d"aparell urinari (renal-bufeta-pròstata) 1196
Ecografía d"escrot 156
Ecografia transrectal 2
Ecografia transrectal de pròstata 43
ADMINIST.
Avaluació Comité 655
Primera visita d"infermeria 10
Segona opinió 38
Visita interna de valoració 79
Visita per cura d"infermeria 3229
Visita successiva d"infermeria 73
ACTIVITAT INFERMERIA
Circuits 4056
Control de paràmetres i monitorització 1409
Cura de ferides i altres lesions 105
Cures associades a creences i valors 1
Cures d"alimentació i Nutrició 1
Cures de benestar 4090
Cures de catèters 80
Cures de comunicació i interacció 4137
Cures d"eliminació, sondes i drenatges 2830
Cures de mobilització 1775
Cures de seguretat 1
Cures d"higiene i Prevenció Infecció 1221
Educació Sanitària 4330
Medicació 1155
Obtenció de mostres 1564
Procediments Diagnòstics i Terapèutics 3117
Urgències 1

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal