gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Neurologia

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de secció

Dr. Luis Brieva Ruiz

Supervisor/a

Sra. María Jaria Lansac

Facultatius especialistes Neurologia

Dr. Francesc Purroy Garcia

Dra. Cristina Gonzalez Mingot

Dr. Gerard Josep Mauri Capdevila

Dr. Alejandro Quilez Martínez

Dr. Jordi Sanahuja Montesinos

Dr. Daniel Vazquez Justes

Dra. Laura Quibus Requena

Dr. Agustin Sancho Saldaña

Facultatius especialistes Neurofisiologia

Dra. Claudia Lazo La Torre

Dra. Inmaculada Serra Borrell

Metges Residents

Dra. Mariona Baraldes Rovira

Dra. Miriam Paul Arias

Dra. Anna Isabel García Díaz

Contacte

Sra. Montserrat Orpella Costafreda
morpella.lleida.ics@gencat.cat

Sra. M. Concepción Tamames Fagúndez
ctamames.lleida.ics@gencat.cat

Telèfon 973 705367 / 973 705367

Tutors

Dr. Alejandro Quílez Martínez

Cartera de Serveis

Proves diagnòstiques Consultes Externes Proves Complementàries
Eco-Doppler Planta baixa Hospital de Dia Neurologia
   Mesura del grossor íntima-mitja    1. Consulta Externa General   Eco-Doppler de TSA
   Valoració d'ateromatosi i/o estenosi de TSA i TC    2. Consulta d'Esclerosi Múltiple   Eco-Doppler TC
   Determinació de shunt dret – esquerre    3. Consulta de Demències   Estudis Neurofisiològics: EMG
   Determinació de microembòlies-Hits    4. Consulta de Malaltia Vascular Cerebral   Estudis Neuropsicològics
   Reserva hemodinàmica cerebral    5. Consulta d'Epilèpsia Neurofisiologia
Punció lumbar    6. Consulta de Toxina Botulínica   EMG
Test de tensilon    7. Consulta de Sistema Nerviós Perifèric   Neurografia
Test d'apomorfina    8. Consulta de Neuropsicologia   Potencials evocats
Test de deambulació    9. Consulta d'Infermeria   Estimulació repetitiva
  Jitter

Codi Ictus Hospital de Dia de Neurologia
Tractament fibrinolític e.v. de l'ictus hiperagut/possibilitat de derivació per a neurointervencionisme Administració de tractament e.v.: inmunomoduladors e inmunosupresors
Extraccio de sang: control fámacs, assajos clínics
Col.laboració en la realització d´exploracions complementàries: punció lumbar, Doppler i aplicació de toxina botulínica
Determinació de mesures per a assaigs clínics
Cures
Educació sanitària

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Hospitalització
% ingressos urgents   90,3%
Altes hospitalització 657
Estada Mitjana 8,67
Consulta Externa
Primeres visites 3.642
Visites successives   7.863
Total Visites 11.505
Hospital de Dia
Sessions   1.414
Altra Activitat
Proves
Electrocardiograma 47
Estudi shunt 40
Punció lumbar 75
RADIOLOG.
Doppler transcraneal 953
Ecografia doppler troncs supraaòrtics 680
ADMINIST.
Primera visita d"infermeria 1
Visita per cura d"infermeria 2
Visita successiva d"infermeria 2214
ACTIVITAT INFERMERIA
Cura de ferides i altres lesions 10
Cures de catèters 5
Cures de comunicació i interacció 7
Cures d"eliminació, sondes i drenatges 1
Cures de mobilització 97
Educació Sanitària 109
Medicació 1
Obtenció de mostres 13
Procediments Diagnòstics i Terapèutics 3

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Programa MIR adaptat al centre: PDF

Programa MIR, protocol de supervisió: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal