gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Formació i Docència • Formació Especialitzada

Medicina Interna

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de servei

Dr. José Manuel Porcel Pérez

Cap de secció

Dr. Miquel Falguera Sacrest

Supervisor/a

Sra. Anna Teixiné Martín

Facultatius especialistes

Dra. Silvia Bielsa Martin

Dra. Dolors Domingo Albín

Dr. Miquel Falguera Sacrest

Dr. Carlos Galindo Mallol

Dra. Isabel Gázquez Sisteré

Dr. José Luis Morales Rull

Dr. Jesús Pérez Mur

Dr. Agustín Ruiz González

Dra. M. del Carmen Civit Oró

Dr. Luis Cabrero Pascual

Dra. Rosa Palma Beltran

Dra. Cristina Solé Felip

Dra. Paula Hernández Ferrer

Dra. Marta Quirós Cuelliga

Metges residents

Dra. Irene Cuadrat Begué

Dr. Eduardo Saez Huerta

Dra. Cristina Acosta Garcia

Dra. Scarlett Vanesa Soto Prado

Dra. Graciela Elisenda Bagüeste Moran

Dra. Sonia Fornes i March

Dra. Jone Arriola Arbelaiz

Dra. Leyre Liesa Delgado

Contacte

Sra. Roser Segura Piera

rsegurap.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705263

Tutors

Dra. Silvia Bielsa Martin

Dr. Agustín Ruiz González

Cartera de Serveis

Proves Diagnòstiques Actes Terapèutics
Toracocentesi diagnòstica Toracocentesi terapèutica
Ecografia pleural Drenatge Toràcic
Punció lumbar Pleurodesi
Paracentesi diagnòstica Pleurofibrinòlisi
Punció aspiració hepàtica amb agulla fina Paracentesi evacuadora
Punció transtoràcica espirativa amb agulla fina

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2017


Hospitalització
% ingressos urgents   97,1%
Altes hospitalització 3.392
Estada Mitjana 6,07
Consulta Externa
Primeres visites 2.608
Visites successives   4.675
Total Visites 7.283
Hospital de Dia
Sessions   2.231

Altres Activitats
Artrocentèsi diagnòstica 0
Ecografia de tòrax 1.553
Drenatge toràcic. Toracocentesi 833
Prova tuberculina 512
Drenatge abdominal percutani. Paracentesi 499
Transfusió concentrat hematies 216
Elastrografia transició (fibroescan) 0
Col.locació cateter tunelitzat 74
Retirada de catèter tunelitzat 36
Fibrinolisi intrapleural 61
Electrocardiograma 83
Capilaroscòpia 6
Sagnia terapèutica 8
Esput induït 8
Cura/manteniment bomba infusió 11
BAG de pleura guiada per ultrasons 31
Perfusió endovenosa d'anestèsics locals 35
Monotorització ambulatòria pressió arterial 1
Dretatge de pleura guiat per ultrasons 33
Extracció drenatge pleural 0
Injecció en la cavitat toràcica. (agent citotòxic) 1

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal