gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Medicina Interna

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de servei

Dr. José Manuel Porcel Pérez

Cap de secció

Dr. Miquel Falguera Sacrest

Supervisor/a

Sra. Virginia Fuente Fiestas

Facultatius especialistes

Dra. Silvia Bielsa Martin

Dra. Dolors Domingo Albín

Dr. Carlos Galindo Mallol

Dr. José Luis Morales Rull

Dr. Agustín Ruiz González

Dra. M. del Carmen Civit Oró

Dr. Luis Cabrero Pascual

Dra. Rosa Palma Beltran

Dra. Cristina Solé Felip

Dra. Paula Hernández Ferrer

Dra. Anna Solé Tresserres

Dra. Ana Moreno Pena

Dra. Cristina Acosta Garcia

Metges residents

Dra. Graciela Elisenda Bagüeste Moran

Dra. Sonia Fornes i March

Dra. Jone Arriola Arbelaiz

Dra. Leyre Liesa Delgado

Dr. Suliman Mohamed Abselam

Dra. Paula Sancho Marquina

Dr. Miguel Tagarro Melon

Dra. Alena Belokopytova Chakh

Contacte

Sra. Roser Segura Piera

rsegurap.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705263

Tutors

Dra. Silvia Bielsa Martin

Dr. Agustín Ruiz González

Cartera de Serveis

Proves Diagnòstiques Actes Terapèutics
Toracocentesi diagnòstica Toracocentesi terapèutica
Ecografia pleural Drenatge Toràcic
Punció lumbar Pleurodesi
Paracentesi diagnòstica Pleurofibrinòlisi
Punció aspiració hepàtica amb agulla fina Paracentesi evacuadora
Punció transtoràcica espirativa amb agulla fina Catèter pleural tunelitzat
Biòpsia pleural

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Hospitalització
% ingressos urgents   97,1%
Altes hospitalització 3.785
Estada Mitjana 6,00
Consulta Externa
Primeres visites 3.168
Visites successives   5.469
Total Visites 8.367
Hospital de Dia
Sessions   2.286

Altres Activitats
Proves
Artrocentesi diagnòstica 1
Capilaroscòpia 11
Electrocardiograma 157
Esput induit 12
Paracentesi diagnòstica 10
Prova tuberculina 381
Punció lumbar 1
Toracocentesi diagnòstica 492
RADIOLOG.
BAG de pleura guiada per ultrasons 36
Col•locació catèter tunelitzat 69
Drenatge de pleura guiat per ultrasons 81
Ecografia de tòrax 1669
Retirada de catèter (exclou catèters venosos) 1
Retirada de catèter tunelitzat 29
ADMINIST.
Primera visita d"infermeria 179
Segona opinió 4
Visita interna de seguiment 2
Visita interna de valoració 2
Visita per cura d"infermeria 134
Visita successiva d"infermeria 1428
ACTIVITAT INFERMERIA
Circuits 6
Control de paràmetres i monitorització 173
Cura de ferides i altres lesions 580
Cures de benestar 285
Cures de catèters 711
Cures de comunicació i interacció 258
Cures d"eliminació, sondes i drenatges 154
Cures de mobilització 135
Cures de seguretat 1193
Cures d"higiene i Prevenció Infecció 1226
Cures d"oxigenació 49
Educació Sanitària 595
Medicació 102
Obtenció de mostres 784
Procediments Diagnòstics i Terapèutics 1188
TENOINV
Fibrinolisi intrapleural 69
PROCED IQ
Drenatge abdominal percutani. Paracentesi 11
Drenatge toràcic 12
Injecció en la cavitat toràcica. Injecció d"agent citotòxic o tetraciclina, pleuròdesi química 2
Toracocentesi 120

Activitat Docent

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal