gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Medicina Intensiva

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de servei

Dr. Jesús Caballero Lopez

Cap de secció

Dr. Jose Javier Trujillano Cabello

Dra. Montserrat Vallverdú Vidal

Facultatius especialistes

Dr. Miguel León Valles

Dra. Mariona Badia Castelló

Dra. M. Begoña Balsera Garrido

Dr. Lluís Servià Goixart

Dra. Sílvia Rodríguez Ruiz

Dra. Joana Domingo Marco

Dra. Sulamita Carvalho Brugger

Dra. Silvia Iglesias Moles

Dra. Neus Montserrat Ortiz

Dra. Judit Vilanova Corsellas

Dra. Mar Miralbes Torner

Dr. Jordi Codina Calero

Dr. Pablo Pagliarini Gil

Dra. Mireia Merichal Resina

Metges residents

Dra. Núria Ramon Coll

Dr. Gabriel Jimenez Jimenez

Dra. Jorge Rubio Ruiz

Dra. Dulce Angelica Morales Hernandez

Dr. Andres Eduardo Pujol Freire

Dra. Beatriz Garcia Palacios

Dra. Maria dels Àngels Furro Crusat

Cronograma del Servei

Veure el document: PDF

Dossier UCI

Veure el document: PDF

Contacte

Sra. Gema Gómez Diloy

ggomez.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705245

Tutors

Dr. Miguel León Valles

Dra. Montserrat Vallverdú Vidal

Cartera de Serveis

Assistència al malalt crític Tècniques respiratòries Tècniques i estudis cardiocirculatoris i hemodinàmics
Ventilació mecànica Invasiva Electrocardiograma (ECG)
Ventilació mecànica No invasiva Cateterisme cardíac dret (Swan - Ganz)
Oxigenoteràpia Vies arterials
Aerosolteràpia Vies venoses centrals i centrals d'inserció perifèrica
Capnografia Vies venoses perifèriques
Insuflació de gas transtraqueal Cabdal cardíac, resistència vascular i transport d'O2
Gasometria arterial Pressions aurícula dreta, ventricul dret, arterial pulmonar i capil·lar pulmonar
Gasometria venosa Tensió arterial no invasiva
Gasometria venosa mixta Tensió arterial invasiva
Pulsioximetria Cardioversió i desfibril·lació
Intubació oro/naso-traqueal
Traqueostomia quirúrgica*
Traqueostomia percutània
Punció cricotiroidea/transtraqueal
Toracocentesi
Drenatge toràcic
Punció transtoràcica amb agulla fina
Fibrobroncòscopia
Broncoaspirat bronquial selectiu
Ecografia toràcica
Radiografia simple de tòrax*
TAC toràcica*

Tècniques i estudis del sistema nerviós central Tècniques digestives Tècniques de reemplacent renal
Pressió intracranial (PIC) Sondes oro/nasogàstriques Hemofiltració arteriovenosa cotínua (CAVH)
Drenatge intraventricular Sondes oro/nasoduodenals Hemdiaofiltració arteriovenosa cotínua (CAVHD)
Punció lumbar Sondes oro/nasojejunals Hemodiàlisi*
BIS Punció abdominal Hemofiltració venovenosa cotínua (CVVH)
Analgèsia peridural Punció/rentat abdominal Hemodiafiltració venovenosa cotínua (CVVHD)
Electroencefalograma (EEG)* Pressió intraabdominal (PIA)
Electromiograma* Sonda de Sengstaken-Blakemore
Potencials evocats* Ecografia abdominal
Determinació de la SO2 al bulb de la jugular (SjO2) Radiografia simple d'abdomen*
Determinació de la pressió intracranial d'oxigen (PtiO2) TAC abdominal*
Eco-Doppler transcranial
Radiografia simple de cap, coll i columna*
TAC cranial i columna*
TOF

Nutrició Monitoritzacions Altres
Nutrició Enteral oral i per sonda Monitorització electrocardiogràfica Transport intrahospitalari del pacient crític
Nutrició Parenteral central i perifèrica Monitorització de la SAO2 arterial (pulsioximetria) Diagnòstic de la mort encefàlica
Alimentació oral Monitorització SVO2 mixta Procés de donació i extracció d'òrgans
Suplements orals Monitorització de la PVC
Monitorització de la Pressió arterial intravascular
Monitorització de la PIC
Monitorització de la SjO2
Monitorització de la PtiO2)
Monitorització d'antiarítmics*
Monitorització de drogues inotròpiques*
Monitorització de antibiòtics*
Monitorització de anticonvulsivants*

(*) Es tracta de tècniques i procediments que s'ofereixen als malalts d'UCI, però que porten a terme altres serveis de l'hospital.

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018

Hospitalització
% ingressos urgents   98,6%
Altes hospitalització 165
Estada Mitjana 9,28
Quiròfans
Programades amb ingrés 3
Urgents 8
CMA
ambulatòries
Intervencions totals   11
Altra Activitat
Cateteritzacio arterial 12
Punció lumbar 2
Laringoscopia 2
Broncoscòpia flexible estàndar 5
capnografia 8
Pulsioximetria 28
Monitoratge electrogràfic. Telemetria 12
Monitoratge de pressió arterial sistèmica 30
Monitoratge de pressió venosa central 21
Rentat broncoalveolar endoscopic 1
Monitoratge pressió intracranial 1
Monitoratge índex biespectral (BIS) 9
Monitoratge de mecànica ventilatòria 5
RADIOLOG.
Ecografía de torax 9
Ecografía cardíaca transtoràcica 5
Ecografía de abdomen completo (incluye renal) 1
Ecografía abdomino-pélvica 3
Doppler de miembros inferiores arterial 1
Doppler de miembros inferiores venoso 2
Doppler transcraneal 1
PROCED IQ
Traqueostomia temporal. Traqueostomia per a ajut de la respi 9
Drenatge toràcic 2
Aïllament de segment d"intestí gros. Resecció de còlon per a 1
Drenatge abdominal percutani. Paracentesi 1
ACTIVITAT INFERMERIA
Cures d"alimentació i Nutrició 1
Cures de catèters 3
Cures d"eliminació, sondes i drenatges 1
Cures d"oxigenació 1
TENOINV
Hemodialilsi 4
Ventilació asistida invasiva 30
Ventilació asistida no invasiva 6
Oxigenoteràpia Alt flux 8
Oxigenoteràpia Baix flux 21
Drenatge postural 1
Administració de fàrmacs per aerosolteràpia 2
Inserció bomba 3
Cura / Manteniment Bomba d" infusió 3
Retirada bomba 3
Basílica 14
Subclàvia 9
Iugular 24
Femoral 13
Sedació endovenosa 16
Hemodiafiltració online 6
Inserció Bomba Insulina 1
Inserció Bomba Morfina 2
Intubació endotraqueal 19
Inserció de sonda nasogàstrica 21
Inserció Bomba Dopamina 9
Cateterització venosa per a diàlisi renal 9
Aplicació collar cervical; minerva ortopèdica 1
Reanimació cardiopulmonar avançada 1
Cateterització arterial PICO 3
Mesures d"aïllament ambiental / microbiològic 2
Monitoratge RNM (Relaxació Neuro-muscular) 3
Exsanguinotransfusió 5
Transfusió de plaquetes / trombòcits 7
Transfusió de factors de coagulació / factor antihemofílic 3
Transfusió de plasma 8
Nutrició parenteral 11
Nutrició enteral 14
Inserció de catèter ecoguiat de línia mitja 1

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal