gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Hematologia i Hemoteràpia

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de Secció

Dr. Tomas Garcia Cerecedo

Supervisor/a

Sra. Lourdes Sotés Garcia

Secretaria

Sra. Eugenia Antas Barranco

secretaria.hematologia.lleida.ics@gencat.cat
Facultatius especialistes

Dr. Armando Luaña Galán

Dr. Antoni Garcia Guiñon

Dra. M. Eugènia Rivero Arango

Dr. Carlos Eduardo Chavez Parada

Dr. Ainara Ferrero Campos

Dra. Eva Puy Vicente Pascual

Dra. Cristina Marzo Alonso

Dr. Albert Tugues Peiro

Metges residents

Dra. Anais Ruiz Vegas

Dra. Izarbe Delgado Español

Dra. Raquel Santoja Rubio

Contacte

Sra. M. José Montufo Merino

mjmontufo.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705258

Tutors

Dr. Antoni Garcia Guiñon

Cartera de Serveis

Hematologia clínica
Àrea Hospitalització Àrea Consultes externes
Trasplantament autòleg de progenitors hemopoètics Atenció de continuïtat a l'alta hospitalària
Assistència a malalties malignes hematològiques agudes Cribratge de patologia hematològica
Assistència a malaltia autoimmune hematològica Diagnòstic ràpid de patologia crònica hematològica
Assistència a malaltia hematològica amb comorbiditat important Assistència de malalts amb anèmia
Suport psicològic al malalt agut Seguiment a malaltia maligna hematològica
Avaluació de resposta a tractament
Suport psicològic ambulatori

Àrea Hospital de Dia Prestacions especials
Tractament substitutiu ambulatori Centre de referència de l'àrea sanitària en hematologia clínica, amb atenció integral i continuada les 24 h
Tractaments sense comorbiditat a malaltia maligna hematològica Patologia hematològica tant en adults com en edat pediàtrica
Tractament immune endovenós Assistència de suport hematològic:
Quelació de ferro endovenosa    Presència física de l'equip mèdic
   Hospitals de la regió sanitària:
      Hospital de Santa Maria: Dr. T. Garcia
      Hospital del Pallars: Dr. A. Garcia
      Hospital de Vielha: Dr. A. Luaña
   Telefònic davant qualsevol sol·licitud del Sant Hospital de La Seu d'Urgell i qualsevol centre d'atenció primària
Unitats especials:
   Unitat de diagnòstic ràpid i complex a Hematologia
   Unitat d'assistència a S. Mielodisplàsiques
   Unitat d'assistència a Limfoproliferatius
   Unitat d'assistència a Mieloma Múltiple
   Unitat d'assistència a Mieloproliferatius
      Hospital de Vielha: Dr. A. Luaña
      Hospital de Vielha: Dr. A. Luaña

Hemoteràpia

Consultar a Banc de Sang i Teixits


Laboratori d'Hematologia

Consultar Direcció Clínica de Laboratoris per qualsevol de les determinacions dels laboratoris de Hematimètria, Hemostàsia i Citologia i Citogenètica i Facultatius especialistes per cada area

A banda es realitza

Depenent de l'àrea de Citologia Depenent de l'àrea de Citogenètica Depenent de l'àrea de Hemostàsia
Aspirat de moll d'os i biòpsia òssia percutània Estudi de cariotip a les malalties Hematològiques Estudi i control de dèficits congènits d'hemostàsia
Estudi immuno fenotípic tant de sang perifèrica com de Moll d'os Estudi per Hibridació in Situ de trastorns moleculars Hematopatològics Estudi i control de dèficits adquirits d'hemostàsia
Estudi especial d'hemoglobines anòmales Diagnòstics conjunts amb Citologia i H. Clínica Estudi i control de Trombofília
Diagnòstic conjunt amb H. Clínica i citogenètica Control clínic del tractament anticoagulant oral
Control clínic del tractament anticoagulant a ingressats

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


HEMATOLOGIA
Hospitalització
% ingressos urgents   45,9%
Altes hospitalització 368
Altes CMA 1
Estada Mitjana 8,63
Consulta Externa
Primeres visites 894
Visites successives   8.719
Total Visites 9.613
Hospital de Dia
Sessions   4.587
HEMOSTASIA
Consulta Externa
Primeres visites 2.966
Visites successives   2.092
Total Visites 5.058
GENETICA
Consulta Externa
Primeres visites 113
Visites successives   50
Total Visites 163
Altra Activitat Hematologia
Proves 2.356
Aspirat de moll d"os 470
Biòpsia de moll d"os 1.347
ADMINIST. 2.579
Avaluació Comité 2
Primera visita d"infermeria 14
Visita successiva d"infermeria 4.428
ACTIVITAT INFERMERIA
Circuits 255
Control de paràmetres i monitorització 122
Cures de benestar
Cures de catèters 2.742
Cures de comunicació i interacció 142
Cures de seguretat
Cures d"higiene i Prevenció Infecció 1.286
Educació Sanitària 1
Obtenció de mostres 650
Altra Activitat Hemostasia
ADMINIST.
1ª visita TAO (Tractament AnticoagulantOral) 85
Control /Seguiment TAO (Tractament Anticoagulant Oral)  37417
Visita successiva d"infermeria 9272
ACTIVITAT INFERMERIA
Educació Sanitària 898
Procediments Diagnòstics i Terapèutics 9032

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal