gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Formació i Docència • Formació Especialitzada

Endocrinologia i Nutrició

Tornar al llistat d'Especialitats

 

Video del servei

Composició

Cap de servei

Dr. Albert Lecube Torelló

Facultatius especialistes

Dra. Marta Bueno Díez

Dra. Liliana Patricia Gutiérrez Carrasquilla

Dra. Marta Hernández García

Dr. Ferran Rius Riu

Dra. Lola Santos Rey

Dr. Xavier Suárez Balaguer

Supervisor/a

Dra. Cristina Paniagua González

Educadores en Diabetis i Nutrició

Sra. M. Pilar Aleix Fernández

Sra. M. Núria Balsells Bailón

Sra. Magda Mateu Amorós

Sra. Marta Pons Viaña

Sra. Anna Pomes Aixut

Dietistes-nutricionistes

Sra. Cristina Domínguez Gadea

Sra. Cristina Moreno Castilla

Metges residents

Dra. Chadia Mizab Mellah

Dra. Angela Campos Jiménez

Dra. Nieves Raquel Ruano Esteban

Dra. Marta Zamorano Martinez

Auxiliar

Sra. Ester Guiu Estopa

Personal d’investigació

Professionals de recerca vinculats al grup

Sra. Raquel Martí Cabús

Sra. Enric Sánchez Peña

Podóloga

Sra. Maite Charles Costa

Contacte

Sra. Àstrid Navarro Solans

anavarros.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705183

Tutors

Dra. Marta Hernández García

Cartera de Serveis

Consultes externes facultatius
Extrahospitalàries Hospitalàries
Activitat assistencial d'endocrinologia general que es desenvolupa als: Consulta d'Endocrinologia general
   CAP de Tàrrega    Endocrinopaties i gestació
   CAP de Balaguer    Obesitat mòrbida
   CAP de Prat de la Riba    Nefropatia diabètica
   CAP de Mollerussa (Consultoria)    Unitat de lípids
   Clínica diabetis pre-gestacional
Consultes monogràfiques
   Nutrició: Oncologia radioteràpica, comité tumors ORL, Nutrició pediàtrica
   UDETMA: pacients alt risc cardiovascular
   Cribratge complicacions tardanes de la diabetis

Consultes externes d'infermeria
Extrahospitalàries Hospitalàries
   CAP de Tàrrega Consulta general
   CAP de Balaguer Educació diabetològica i nutricional general en DM, sobrepès i obesitat
   CAP de Prat de la Riba Consultes monogràfiques
   Educació diabetològica i nutricional general    Seguiment dietètic en pre i post-cirurgia bariàtrica
   Ensinistrament de pacients amb sensors de glucèmia i bombes d'infusió contínua de insulina
   Insulinització ambulatòria
   Educació nutricional als pacients hiperlipèmics

Altres
Hospital de Dia
En aquest dispositiu assistencial alternatiu a l'hospitalització convencional es desenvolupa una part important de l'atenció a processos de l'especialitat i pacients que requereixen canvis de tractament i/o atenció continuada. El procés principal en aquest dispositiu és l'atenció a les persones amb diabetis mellitus i pacients amb suport nutricional artificial
En aquest àmbit, es troba la clínica monogràfica de peu diabètic
Proves complementàries i diagnòstiques, procediments
Monitoratge continu de la glucèmia
Monitoratge continu de la TA
Proves hormonals dinàmiques
PAAF Tiroïdal
Ecografia tiroïdal
PEG/PRG i recanvis
Exploració vascular: índex-turmell braç, dit-braç
Tractaments especials
Programa de tractament intensificat amb bombes d'infusió contínua de insulina
Peu diabètic: desbridament úlceres, descàrregues, guixos de contacte, ortesiologia digital

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018


Hospitalització
% ingressos urgents   60,7%
Altes hospitalització 29
Estada Mitjana 4,01
Consulta Externa
Primeres visites   3.492
Visites successives   12.693
Total Visites 16.185
Hospital de Dia
Sessions  6.215
Altres Activitats
RADIOLOG.
Alcoholització de tumors d"altres localitzacions per ultrasons 4
Ecografia coll 103
PAAF de tiroides guiada per ultrasons 645
ADMINIST.
Avaluació Comité 674
Primera visita d"infermeria 450
Visita per cura d"infermeria 149
Visita successiva d"infermeria 2716
ACTIVITAT INFERMERIA
Circuits 259
Control de paràmetres i monitorització 462
Cures d"alimentació i Nutrició 110
Cures de benestar 131
Cures de seguretat 135
Educació Sanitària 86

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal